Ny rekord i mobilsalget

I 1998 ble det omsatt 1,1 millioner mobilterminaler og trådløse telefoner for 2,4 milliarder kroner. Antallet terminaler er rekordhøyt, men verdien på omsetningen gikk ned med vel 100 millioner kroner.

I 1998 ble det omsatt 1,1 millioner mobilterminaler og trådløse telefoner for 2,4 milliarder kroner. Antallet terminaler er rekordhøyt, men verdien på omsetningen gikk ned med vel 100 millioner kroner.

Tall som Elektronikkbransjens Servicekontor (EBS) la fram fredag viser at det i 1998 ble omsatt forbrukerelektronikk for nesten 15 milliarder kroner, hvorav mobiltelefoner og trådløse telefoner sto for 2,4 milliarder kroner. Veksten i bransjesalget var på 5,8 prosent fra 1997 til 1998.

Informasjonssjef i EBS, Erik Andersen, sier at veksten var størst i første halvår, og avtok noe mot slutten av året.

På tross av dette viser det seg at en stadig større del av elektronikkbransjens produkter blir basis for folks liv og levnet, og en stadig større del av elektronikksalget er erstatningsvarer, som kjøpes når en vil oppgradere eller erstatte gammelt utstyr.

I 1998 ble det solgt hele 805.000 mobiltelefoner som er en vekst på 2,9 prosent fra 1997, og ny rekord i antall solgte terminaler.

GSM dominerte nysalget med 794.000 terminaler.

18 prosent av GSM-salget var flerbåndstelefoner (GSM 900 og 1800). Ved årsskiftet var det omsatt 3.217.000 mobiltelefoner i Norge.

Også trådløse fasttelefoner (DECT) er stadig mer populært med et salg i 1998 på 280.000, en framgang på 33 prosent fra året før, og EBS mener det skal være mulig å selge 350.000 slike terminaler i år. Det ble solgt 73.000 satellittanlegg i 1998, en vekst på 12,3 prosent fra året før. 9000 av parabolene var beregnet for digitalt mottak av kringkasting.

Salget av GSM 900/1800-terminaler og DECT:

1994 1995 1996 1997 1998 1999* 2000*
GSM

900/1800

135 398 451 730 794 870 950
DECT 60 96 161 210 280 350

Kilde EBS. * = EBS' prognose

Telenor Mobil i 1998:

31.12.97 31.12.98 endring
GSM

hvorav RingKontant:

871.535

67.998

1.259.940

316.230

+388.405

+248.232

NMT 900 223.100 167.167 -55.933
NMT 450 164.651 143.415 -21.234
Sum 1.259.286 1.570.522 +311.236

Kilde: Telenor Mobil

Til toppen