Ny runde i global telekrig

British Telecom (BT) hadde planer om å etablere en global teleallianse, men kan bli sittende igjen med det europeiske markedet. MCI er være eller ikke være for britenes planer om å bli en av de tre store i det globale telekommarkedet.

British Telecom (BT) hadde planer om å etablere en global teleallianse, men kan bli sittende igjen med det europeiske markedet. MCI er være eller ikke være for britenes planer om å bli en av de tre store i det globale telekommarkedet.

I spillet om MCI kan BT enten bli stående igjen som den store, forventede vinneren eller som den overraskende taperen. Uten MCI vil BT i verste fall miste alle muligheter til å etablere seg som sentrum i en ny stor internasjonal teleallianse, der vårt hjemlige Telenor sammen med Tele Danmark er med på lasset.

BT har fremdeles en sterk stilling i Europa og vil beholde denne uansett om de får tilslaget på tilbudet på MCI eller ikke. WorldCom la inn det overraskende budet på 30 milliarder amerikanske dollar i går.

Men det internasjonale telemarkedet,, der det for tiden foregår harde kamper og taktiske posisjoneringer, er per definisjon global. Et BT uten sterke alliansepartnere andre steder enn i Europa, blir i beste fall en sterk europeisk aktør.

BT har under ledelse av Iain Vallance og styreformann Peter Bonfield lansert sine ambisjoner om å etablere en tredje internasjonal telekomallianse, Concert. De to forsøkte for halvannet år siden å etablere et samarbeid med Cable & Wireless uten å få det i boks. Det har heller ikke lykkes å inngå et forpliktende samarbeid med en annen telegigant, japanske NTT. Derfor ble det ble sett på som en fjær i hatten da de to offentliggjorde BTs tilbud til aksjonærene i MCI der BT kjøpte 80 prosent av det amerikanske telekomselskapet MCI.

BT eier fra før de resterende 20 prosentene og kjøpet skulle bli det største i verden innenfor telekombransjen.

Det vakte glede hos BTs eiere og harme hos MCIs eiere i august da BT ikke lenger ville betale full pris for MCI; det ble kjent at selskapet ville tape flere milliarder kroner ekstra på grunn av høyere kostnader forbundet med etablering på markedet for lokaltelefoni i USA. BT prutet ned selskapet med 17 prosent. Nå gjenstår en generalforsamling i MCI der aksjonærene skal si ja eller nei til den nye prisen.

WorldComs bud er mest overraskende for BT, og det er BT som har mest å tape. "Forsikringen", som gjør at MCI skal betale BT 3,5 milliarder kroner om det ikke blir noe av handelen, gjelder ikke om generalforsamlingen stemmer imot.

Aksjemarkedene reagerte vidt forskjellig den første dagen budet ble kjent. Både MCI og BT-aksjen steg, men av ulike årsaker. Mange av BTs investorer mener fremdeles MCI er et alt for dårlig kjøp, mens MCIs eierne ser ut til å kunne selge aksjene sine litt dyrere. WorldCom-aksjen sank litt etter at nyheten ble kjent.

MCIs ledelse har nøyd seg med å sende ut en melding som i to setninger forteller at et bud er mottatt og at ledelsen i selskapet skal diskutere saken.

Toppsjef i WorldCom, Bernard Ebbers, sier at handelen er det beste tilbudet MCIs eiere kan få. WorldCom og MCI har betydelige overlappinger og det er disse to selskapene som best kan utnytte fordelene ved å slås sammen til ett selskap. Selskapet snakker om besparelser på USD 2,5 milliarder allerede etter ett år og det dobbelte året etter.

Sammen vil WorldCom og MCI bli verdens tredje største telekomallianse.

En selvsikker Ebbers sa, ifølge Financial Times, at avtalen med BT om Concert burde beholdes, og at WorldCom kanskje kom til å kjøpe BT til slutt. Han har også vurdert et bud på selveste AT&T.

WorldCom har de siste årene vokst på stadig nye oppkjøp, rundt 40 i tallet på seks år - sist da selskapet kjøpte CompuServe.

Langdistanse-operatørene i USA:

De som tjener penger (etter inntekt i 1996, milliarder USD)

AT&T 45,60
MCI 16,8
Sprint 8,3
WorldCom 4,5
Frontier 1,89
Excel/Telco 1,78
LCI 1,1
Tel-Save 0,32

De som gjør jobben (antall telefonsamtaler for de fem største operatørene i USA i millioner)

AT&T 100,4
MCI 22,9
Sprint 11,8
WorldCom 4,5
Excel 3,8

Kilder: FCC

Kilder i denne saken var blant annet: The Wall Street Journal, Financial Times, MCI Corp, British Telecommunications og WorldCom.

Til toppen