Ny runde med WebMethods i Statens innkrevingssentral

Per Waage satser på enda mer WebMethods etter å ha halvert IT-utgiftene i en første integrasjonsrunde.

I september 2001 fortalte administrerende direktør Per Waage i Statens innkrevingssentral om hvordan han ville bruke integrasjonsverktøyet WebMethods til å halvere sine IT-utgifter. Det toårige prosjektet ble fullført etter planen. Fasit og mål stemmer overens. Waage bruker 15 millioner mindre på IT enn da han startet.

    Les også:

Waage beskriver WebMethods som navnet i Innkrevingssentralens IT-arkitektur, og mener verktøyet gir den påkrevde handlefriheten både når integreringsprosessen skal føres videre, og når han skal velge transaksjonssystem. Målet er å få sanntidsintegrasjon samtidig som høye krav til datakvalitet skal stilles.

Waage fortsetter derfor å investere i WebMethods. Det er daglig leder Åge Lønning i Component Software, Innkrevingssentralens IT-partner, svært fornøyd med. Han ser fram til at flere følger Innkrevingssentralens eksempel, og viser til tall fra analyseselskapet Datamonitor som antyder over 20 prosent vekst i det norske integrasjonsmarkedet fram mot 2006.

;