Ny satellittstasjon på Svalbard

Den nye Svalbard Satellittstasjon kostet 28 millioner kroner, men vil allerede i år nå en omsetning på 15 millioner kroner. Stasjonens viktigste marked er satellitteiere med satellitter i polbaner, og er den eneste sivile som kan betjene alle passeringene til satellitter i polarbaner.

Den nye Svalbard Satellittstasjon kostet 28 millioner kroner, men vil allerede i år nå en omsetning på 15 millioner kroner. Stasjonens viktigste marked er satellitteiere med satellitter i polbaner, og er den eneste sivile som kan betjene alle passeringene til satellitter i polarbaner.

Men vel så viktig er det at Svalbard Satellittstasjon, eller Svalsat, bringer ny næringsvirksomhet til området. Helårsvirksomheten vil også bidra til andre næringer ved økt antall besøkende og økt aktivitet utenfor høysesongene.

Virksomheten vil kunne innebære betydelig muligheter for forskningsmessig samarbeid med Universitetsstudiene på Svalbard og EISCAT-installasjonene i Longyearbyen. Tromsø Satellittstasjon AS forestår driften av Svalbard Satellittstasjon med 11 ansatte.

Næringsdepartementet har de siste tre årene overført 28 millioner kroner til byggingen. De to antennene ved stasjonen eies av henholdsvis NASA og Lockheed Martin/Kongsberg- gruppen. NASAs antenne har vært i drift siden mars, og det er ventet flere nye kunder i løpet av de nærmeste årene.

Til toppen