Ny sentral skal sikre det norske internettet

Det norske Internettet samles i dag på to punkter, men nå skal det sikres bedre.

Ny sentral skal sikre det norske internettet

digi.no påpekte i oktober at det norske internettet i praksis mer har form som et stjernenett i stedet for et sammenflettet, redundant spindelvevnett. For 47 av de mindre norske internett-leverandørene er knyttet sammen gjennom en eneste Cisco-boks på det såkalte Nix-punktet hos Usit på Universitetet i Oslo.

Les digi.nos artikkel om hvor sårbart det norske internettet er.

Bare 16 av de større aktørene er også koblet sammen på Nix 2 som ligger i Telenors gamle hovedkvarter i Oslo sentrum. Bare Telenor og de alle største Internett-aktørene utveksler trafikk direkte seg i mellom.

Dette har åpenbart bekymret Post- og teletilsynet med Willy Jensen i spissen. For nå bevilger tilsynet penger til bedre sikring. Tilsynet gir nå penger til å opprette et tredje Nix-punkt i Tromsø.

"Avtale mellom PT og universitetene om bedre sikring av internettrafikken

PT ønsker å gjøre den norske delen av Internett mer robust. Et middel for å oppnå dette er at det opprettes samtrafikkpunkter flere steder i Norge. Flertallet av de norske internettilbyderne er koblet sammen i to samtrafikkpunkter (NIXer) i Oslo. I forbindelse med opprettelse av en ny NIX i Tromsø bevilger PT penger til universitetene, slik at sikringsnivået kan økes på de tre NIXene, " skriver tilsynet.

"Avtale mellom PT og universitetene om bedre sikring av internettrafikkenPT ønsker å gjøre den norske delen av Internett mer robust. Et middel for å oppnå dette er at det opprettes samtrafikkpunkter flere steder i Norge", skriver tilsynet.

"..kapasitet og muligheter for samtrafikk i for stor grad er samlet i nærheten av Oslo, og det er derfor viktig at det etableres regionale samtrafikkpunkter", påpeker tilsynet.

Les mer om: