Ny sentralbordløsning fra Telenor

Telenor lanserer en ny sentralbordtjeneste som kan forenkle hverdagen til bedrifter.

Telenor lanserer en ny sentralbordtjeneste som kan forenkle hverdagen til bedrifter.

Telenor lanserer en ny sentralbordtjeneste, som bidrar til å bedre kapasiteten og forenkle telefon-hverdagen for bedriftene, ifølge selskapet.

Det heter inContact Sentralbord, og det er en såkalt nettsentrisk sentralbordløsning, som i følge Telenor er helt ny på verdensbasis. Den har en funksjonalitet som gjør at ventende samtaler til sentralbordet ligger i telenettet, og dermed unngår man at samtaler opptar kapasitet i bedriftens eget telefonsystem. Har en bedrift flere sentralbord, rutes samtalen til det sentralbordet som har ledig kapasitet.

Løsningen kan brukes av alle bedrifter, helt uavhengig av hva slags utstyr og telefoniløsninger de har fra før. inContact Sentralbord er PC-basert, og det kreves kun at ekspedienten har et telefonapparat å motta samtalene på, samt tilgang til Internett.

- Tidligere har det ikke vært teknisk mulig å knytte sammen ulike hussentraler på denne måten. Med inContact Sentralbord kan vi gjøre hverdagen enklere både for kunder med ulike sentralbordløsninger og for kunder med flere avdelingskontorer og ulike telefonnumre. Heretter kan bedriftene nås på ett nummer, forteller produktssjef Jan Thomas Birkeland i Telenor Norge, divisjon Bedriftsmarked.

Alle medarbeidere i bedriften får i tillegg et felles fraværsystem å forholde seg til - uansett hvor de befinner seg geografisk. Hver enkelt medarbeider kan, når de legger inn møter eller annet fravær i kalenderen, markere om de ønsker å motta telefoner, eller om sentralbordet for eksempel skal sende e-post om hvem som har ringt i løpet av fraværsperioden.

Fra PC'en kan sentralbordsoperatørene også sende SMS dersom det kommer inn en viktig samtale. Fraværsystemet i inContact Sentralbord er basert på programvare fra selskapet Netwise.

Til toppen