Ny sikkerhetsportal for offentlig sektor

En ny sikkerhetsløsning fra Itum skal forenkel rapportering til Datatilsynet.

Itum Sikkerhet presenterer nå Secpro som er en ny sikkerhetsplattform spesielt utviklet for håndtering av personopplysninger i kommune og offentlig sektor. Denne løsningen forenkler kontroll og rapportering til Datatilsynet i forbindelse med innlevering og ved tilsyn.

Det stilles i dag mange krav til bedrifter og virksomheter. Blant annet Personopplysningsloven (POL) som skal garantere for den enkelte ansattes sikkerhet. I Datatilsynets årsrapport for 2005 sier mange virksomheter at de ikke er klar over at Personopplysningsloven også gjelder for dem. I Datatilsynets tilsyn i 2005 ble det i mange tilfeller gitt anmerking på bakgrunn av manglende internkontroll hos virksomhetene.

Innenfor kommunal sektor er det en rekke krav til bekyttelse og kontroll over informasjon fra myndigheter, samarbeidspartnere og internt i organisasjonen. Spørsmål som bør stilles til enhver kommune er bl.a.

- Har man oversikt over personopplysninger i kommunen?

- Vet man hvem som har tilgang til barnevernregisteret?

- Kan man raskt og enkelt levere lovpålagt informasjon dersom Datatilsynet kommer på tilsyn til kommunen?

- Vet man hvem som er ansvarlig for slik informasjon i den enkelte kommune?

Secpro hevder å ha det første verktøyet rettet mot offentlig sektor som gjør det enkelt å overholde kravene til oversikt, styring og kontroll som gis i Personopplysningsloven.

Til toppen