Ny sikkerhetsportal for offentlig sektor

En ny sikkerhetsløsning fra Itum skal forenkel rapportering til Datatilsynet.

En ny sikkerhetsløsning fra Itum skal forenkel rapportering til Datatilsynet.

Itum Sikkerhet presenterer nå Secpro som er en ny sikkerhetsplattform spesielt utviklet for håndtering av personopplysninger i kommune og offentlig sektor. Denne løsningen forenkler kontroll og rapportering til Datatilsynet i forbindelse med innlevering og ved tilsyn.

Det stilles i dag mange krav til bedrifter og virksomheter. Blant annet Personopplysningsloven (POL) som skal garantere for den enkelte ansattes sikkerhet. I Datatilsynets årsrapport for 2005 sier mange virksomheter at de ikke er klar over at Personopplysningsloven også gjelder for dem. I Datatilsynets tilsyn i 2005 ble det i mange tilfeller gitt anmerking på bakgrunn av manglende internkontroll hos virksomhetene.

Innenfor kommunal sektor er det en rekke krav til bekyttelse og kontroll over informasjon fra myndigheter, samarbeidspartnere og internt i organisasjonen. Spørsmål som bør stilles til enhver kommune er bl.a.

- Har man oversikt over personopplysninger i kommunen?

- Vet man hvem som har tilgang til barnevernregisteret?

- Kan man raskt og enkelt levere lovpålagt informasjon dersom Datatilsynet kommer på tilsyn til kommunen?

- Vet man hvem som er ansvarlig for slik informasjon i den enkelte kommune?

Secpro hevder å ha det første verktøyet rettet mot offentlig sektor som gjør det enkelt å overholde kravene til oversikt, styring og kontroll som gis i Personopplysningsloven.

Til toppen