Ny sjanse for nasjonalt ID-kort

Etter terroraksjonene mot USA 11. september har stadig flere amerikanere tatt til orde for å innføre et nasjonalt ID-system. Dermed tvinges kongressen til å gjenoppta en debatt som er blitt avvist en rekke ganger de siste årene.

Etter terroraksjonene mot USA 11. september har stadig flere amerikanere tatt til orde for å innføre et nasjonalt ID-system. Dermed tvinges kongressen til å gjenoppta en debatt som er blitt avvist en rekke ganger de siste årene.

Flere representanter i den amerikanske kongressen uttrykker at et nasjonalt ID-system uansett ikke kunne ha forhindret terroristangrepene på Pentagon og World Trade Center 11. september. Blant annet viser de til at majoriteten av de 19 kjente terroristene som deltok i angrepene oppholdt seg lovlig i USA - i hvert fall ifølge deres identifikasjonsdokumenter.

Likevel blusser nå ID-debatten opp igjen for fullt.

Ifølge Computeruser.com sier nå flere politikerveteraner som var aktive i debatten sist kongressen diskuterte innføringen av et nasjonalt ID-system, at det igjen er på tide å se på saken. Tilhengerne bruker katastrofedagen 11. september for det den er verdt, og viser til at flere av flykaprerne synes å ha kommet inn i USA ved hjelp av i utgangspunktet forfalskede dokumenter.

Motstandere til ideen om en nasjonal ID mener den bør vrakes til fordel for en enda bedre standardisering og dermed økt sikkerhet rundt allerede eksisterende identifikasjonspapirer, som fødselsattester, førerkort, personnummerbaserte ID-kort og så videre.

Samtidig er det tilløp til selvkritikk i "nei-leiren" for at man tidligere har stilt seg helt avvisende til utspill om å innføre biometriske elementer på eksisterende ID-papirer, for eksempel fingeravtrykk. Mange har stilt seg helt avvisende til å innføre biometriske identifikasjonsegenskaper og sammenliknet det med merkingen av fangene i tyskernes konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig.

- Hver gang en forsøker å innføre nye regler på dette området, blir argumentasjonen fort preget av følelser, frykt, skyld og rasisme - uansett hvilken side du sitter på. Vi må gjøre noe, og dette "noe" er ikke mer påtrengende enn de opplysningene du bes gi fra deg når du drar kredittkortet i butikken, sier senator Alan Simpson, som er i mot en nasjonal ID, men for en styrking av eksisterende ID-systemer. Simpsons uttalelser er sitert av Newsbytes.com. Tidligere talmann for de folkevalgte, erkekonservative Newt Gingrich mener at kongressen snarest bør vedta en fellesuttalelse som oppfordrer USAs stater til å legge til biometriske ID-elementer ved utstedelse av nye førerkort, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig i en database for lovens håndhevere på såvel delstatlig som føderalt nivå.


På direkte spørsmål om hva forskjellen mellom dette og en nasjonal ID vil være, svarer Gingrich at den jevne innbygger neppe vil oppfatte det som så påtrengende og skremmende dersom biometrisk ID innføres på lokalt nivå istedenfor i føderal regi. Kostnadene er også et viktig poeng for Gingrich.

- De fleste føler seg komfortable med å gå til sin lokale bilsakkyndige for å få utstedt førerkort. Ordningen blir desentralisert, kontrollen skjer i den enkelte delstat, noe som vil dempe bekymringen hos personvernforkjempere, mener Gingrich.

Han stopper imidlertid ikke der. Newt Gingrich vil også utstyre alle lovlige immigranter med biometriske ID-kort, og all denne informasjonen skal legges inn i en nasjonal database administrert av INS (Immigration and Naturalization Service) slik at innvandrernes bevegelser i landet kan kartlegges.

Det er spesielt det siste punktet som har fått personverngrupper til å reagere. De uttrykker stor skepsis til en nasjonal ID som kan brukes som et verktøy for å bygge opp profiler basert på rase og etnisk opprinnelse.

ACLU (American Civil Liberties Union)
mener en nasjonalt ID, med de opplysningene Newt Gingrich og kompani ønsker å legge i det, vil skape en falsk følelse av økt sikkerhet og være en avsporing i kampen mot terrorisme.

Til toppen