Ny smekk til Tormod Hermansen

Post- og teletilsynet mener at Telenor nok en gang misbruker sitt monopol. Vinner tilsynet, vil du i fremtiden bare få én teleregning.

Post- og teletilsynet mener at Telenor nok en gang misbruker sitt monopol. Vinner tilsynet, vil du i fremtiden bare få én teleregning.

Telenor misbruker sin markedsmakt og sitt telenett, overfor både kunder og konkurrenter. Det er felleskonklusjonen i en serie saker Post- og teletilsynet den senere tid har fremmet mot Telenor. Som den siste i en lang rekke, går nå Post- og teletilsynet ut mot Telenors regulering av det såkalte abonnementssalget. Saken går på at hvis du er Telenor-kunde, får du bare én regning for både abonnementet ditt og telebruken din. Abonnementet skal dekke Telenors kostnader for kabelen inn til ditt hus og den lokale telefonsentralen, noe Telenor har et nesten-monopol på.

Men har du valgt en annen teleoperatør, for eksempel Tele2, får du to regninger, en fra Telenor for ditt abonnement, og en fra Tele2 for telebruk. Tilsynet og Telenors konkurrenter mener dette gir Telenor en konkurransefordel fordi det blir mer arbeid med to regninger enn én.

Post- og tetetilsynet får også støtte av Konkurransetilsynet. 28 mars fikk Telenor et brev fra Konkurransetilsynet om at et manglende tilbud av abonnement er et mulig brudd på konkurranseloven.

Telenor selger også abonnement slik at andre aktører kan lage en samleregning. Men slik Telenor gjør det nå, bryter de reglene på to forskjellige måter, hevder tilsynet i et brev de sendte til Tormond Hermansen fredag 6. mars.

Telenor inngikk 8. desember en avtale med Viken Energis KanKan-tjeneste der kundene bare får én regning. Men dette får Viken Energi bare gjøre fordi deres kunder også bruker Telenor for sin trafikk. Tele2 og de andre tele-trafikkonkurrentene får ikke kjøpe abonnement av Telenor.

Denne sammenkoblingen slår nå Post- og teletilsynet ned på.

- Plikten til å tilby abonnementet fristilt fra trafikken følger for øvrig direkte av offentlignettforskriften § 4-4 og vedtaket om fast forvalg for fastnettet, jf. Post- og teletilsynets vedtak av 9. september 1998, skriver tilsynet i et brev de sendte til Telenor sist fredag.

I tillegg påpeker tilsynet at Telenor tilbyr egne datterselskaper fordeler andre ikke får. Dette er forskjellsbehandling, slår tilsynet fast.

"I praksis innebærer dette at nettvirksomheten i Telenor tilbyr Telenor Bedrift AS og Telenor Privat AS, eventuelt andre deler av Telenors salgsvirksomhet, videresalg av abonnement uten kobling til trafikk. I henhold til offentlignettforskriften § 3-2 annet ledd følger at tilbud til egen virksomhet skal tilbys andre til likeverdige og ikke-diskriminerende vilkår og til likeverdig kvalitet", " skriver tilsynet.

Videre skriver tilsynet: "Telenors abonnementsforhold til sluttkundene utgjør etter tilsynets oppfatning et sterkt konkurransefortrinn. Tilsynet antar at det for sluttbrukerne vil være et vesentlig poeng ved valg av trafikkleverandør, om man må forholde seg til mer enn én tilbyder ("alt på en regning"). Etter tilsynets oppfatning eksisterer det betydelige innlåsingseffekter på fasttelefonimarkedet, som svekker konkurransen."Tilsynet konkluderer med at "et tilbud om videresalg av abonnement for fasttelefoni vil være positivt for konkurransen på fasttelefonimarkedet, og på sikt vil kunne gi lavere priser og et mer variert tjenestetilbud til sluttbrukerne."

Her kan du lese hele Post- og teletilsynets brev til Telenor.


- Post- og Teletilsynet nevner en rekke forhold i sitt brev. Vi mener at vi ikke diskriminerer noen, men skal selvfølgelig svare på de mange spørsmålene brevet stiller inne fristen, sier Stein Gustavsen, direktør for operatørtjenester i Telecom Solutions, til digitoday.no.

Telenor har frist for å komme med bemerkninger til 27. april.

.

Til toppen