Ny språkoversetter klar på nett

Infoseeks nettportal, GO Network, hadde torsdag premiere på en ny nett-tjeneste som gir deg muligheten til å oversette nettsider, epost og annen datalagret tekst til og fra seks språk.

Infoseeks nettportal, GO Network, hadde torsdag premiere på en ny nett-tjeneste som gir deg muligheten til å oversette nettsider, epost og annen datalagret tekst til og fra seks språk.

Oversetteren, som først ble lagt ut hos søkemotoren AltaVista, gir alle ikke-engelsk-språklige, det vil si 90 prosent av alle som befinner seg på verdensveven, mulighet til å oversette tekst til språk som engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk.

Sammenliknet med AltaVista-tjenesten håndterer imidlertid Infoseeks løsning større tekstmengder, påstår selskapet.

For å prøve ut tjenesten velger du pekeren "Translator" på Go.coms nettside, skriver inn en web-adresse i URL-boksen. I løpet av få sekunder får du så tilbake en oversettelse av siden på det språket du har bedt om. Et klikk på en peker på den oversatte nettsiden gir deg automatisk en oversettelse av den undersiden du har klikket på. Du trenger altså ikke å gå tilbake til URL-boksen hver gang.

Som hos AltaVista kan du også på Go.coms oversettelsestjeneste skrive/lime inn tekst i en egen avmerket rute og be om å få denne teksten oversatt til ditt prefererte språk.

Til toppen