Ny standard for digitale skjemaer skal "selge" Office 11

Ny standard for digitale skjemaer skal "selge" Office 11

Et vesentlig salgsargument for Microsofts kommende kontorpakke Office 11 blir InfoPath, tidligere XDocs, en ny standard for digitale skjemaer.

Microsoft skal være i ferd med å klargjøre Beta 2 av den kommende kontorpakken Office 11, til utsending i mars. Beta 1 ble sendt til 12.000 testere i oktober. Beta 2 skal sendes til langt flere forsøkspersoner, vesentlig innen bedrifter.

Les også:

Selskapet har skjønt at det ikke nytter å få brukere til å oppgradere fra Office 97, 2000 og XP, bare ved å tilby flere funksjoner rettet mot den enkelte brukeren. Løsningen er å integrere Office 11 mot Microsofts serverprogramvare, og knytte pakken til løsninger for kundestøtte, salgsverktøy, regnskap, skjemaer og så videre. Denne integrasjonen er en høyt prioritert oppgave. I fjor høst ble det kjent at Microsoft har satt av 3 milliarder dollar over tre år til å utvikle pakken, med tanke på å doble Office-omsetningen til 20 milliarder dollar innen 2010. (Se artikkelen Microsoft satser nye milliarder på Office.)

I siste kvartal bidro Office til anslagsvis 2,4 milliarder dollar av Microsofts samlede omsetning på 8,5 milliarder dollar, og til 1,88 milliarder dollar av selskapets brutto resultat på 3,25 milliarder dollar.

Beta 1-pakken omfattet databasen Access, regnearket Excel, websideverktøyet Front Page, e-postklienten Outlook med personlig planlegger, sideombrekkingsverktøyet Publisher, presentasjonsverktøyet PowerPoint og tekstbehandleren Word. De samme går igjen i Beta 2, der brukerne også får notatverktøyet OneNote og skjemaverktøyet InfoPath tidligere kjent som XDocs. Den endelige utgaven av Office 11 vil ventelig bestå av flere samlinger der ikke alle applikasjonene er med.

InfoPath er en svært viktig del av den nye tankegangen rundt Office. Navneendringen fra XDocs ble kunngjort i forbindelse med en årskonferanse for en viktig gruppering i den amerikanske helsesektoren, Healthcare Information and Management Systems Society, i San Diego 10. februar. Her ble det lagt vekt på InfoPaths evne til å støtte USAs nasjonale XML-standard for skjemaer innen helsesektoren – i tillegg til en lang rekke tilsvarende standarder i andre sektorer.

InfoPath beskrives som en klientapplikasjon som kan formidle XML-data til og fra en database eller en annen informasjonskilde, og som kan brukes til både å fylle ut og opprette skjemaer. Grensesnittet er lagt tett opp til Word. Bruksområdet er vesentlig for å fylle ut skjemaer, og for å oppbevare utfylte eksemplarer. Et InfoPath-skjema kan automatisk legge inn brukerens personlige og andre data i relevante felter, og oppdatere sentrale registre etter hvert som brukeren fyller ut felter for hånd. På helsekonferansen ble det vist et typisk eksempel på helseskjema, her vist i utdrag.

Haken ved InfoPath er at det er en egen klient, i motsetning til å tilby tilsvarende funksjonalitet gjennom et web-basert grensesnitt. Amerikansk fagpresse advarer at det ennå ikke foreligger garantier om at det XML-formatet InfoPath selv benytter, vil kunne leses av andre, åpne verktøy. InfoPath kan følgelig ikke sies å svare til EU-kravet om at man må sørge for en overgang til åpent dokumenterte og fritt tilgjengelige formater.

Ellers er det igjen presisert at de øvrige Office-programmene vil holde seg til sine respektive proprietære formater, i tillegg til å ha XML som valgfritt format, på samme måte som Word lenge har hatt RTF som valgfritt format i tillegg til standarden DOC. Men også her er det ikke klart at XML-varianten vil svare fullt ut til kravene til et åpent dokumentformat, eller om Microsoft vil legge inn egne tillempninger.

Lanseringsdatoen for Office 11 ble tidligere beskrevet som ”rundt midten av 2003”. Nå er det dukket opp en ny formulering om en lansering ”innen utgangen av sommeren”. Antakelig vil det spille liten rolle. Etter snart to år med Office XP har fortsatt Office 2000 flere brukere enn etterfølgeren, og i mange markeder er stadig Office 97 i utstrakt bruk.

Til toppen