Ny standard gir billigere skole-IT

Dyr og kompleks IT-integrasjon hemmer utdanningssektoren. Felles format skal løse problemene.

Ny standard gir billigere skole-IT

Dyr og kompleks IT-integrasjon hemmer utdanningssektoren. Felles format skal løse problemene.

Bruken av standard grensesnitt og datamodeller er svært begrenset blant IT-systemene i norsk utdanningssektor.

- Utstrakt bruk av skreddersøm mellom hver enkelt tjeneste som sender eller mottar informasjon gjør oppgraderinger og nyutvikling til en dyr affære.

Det opplyser Uninett ABC, et datterselskap av Uninett som veileder norsk utdanningssektor om IT og teknologivalg på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Nå har de utviklet en ny norsk standard for utveksling av personrelatert informasjon mellom IT-systemer i utdanningen.

Standarden vil ifølge Uninett redusere behovet for skreddersøm, og gjøre førstegangsimplementeringer mindre ressurskrevende.

- Den nye standarden vil gjøre det langt enklere å utveksle informasjon mellom systemer, og dermed kan man spare både tid og penger, sier IKT-rådgiver Snorre Løvås i Uninett ABC, som har vært med på utformingen av standarden.

Nå håper Uninett ABC at standarden vil føre til at flere tjenester kommer på markedet.

- Nye tjenester som ønsker å komme på banen må ofte tilpasse seg en rekke forskjellige formater og måter å hente informasjon på fra forskjellige kunder. I tillegg må de også avlevere egen informasjon på mange forskjellige formater. Dette kan være svært ressurskrevende, og kan hindre nye tjenester i å komme ut på markedet, sier Løvås.

Rammeverket som nå foreligger skyldes et felles initiativ av Uninett ABC og Feide-organisajonen (nasjonal identitetsforvaltning for utdanningssektoren). Prosessen er drevet av Standard Norge, og representanter fra skoleeierne, Universitets- og høgskolesektoren og næringslivet har deltatt.

Det er Standard Norge som forvalter standarden, som har blitt døpt NS 4170 Personrelatert informasjonsflyt i utdanning (PIFU).

Til toppen