Ny standard gir mer fleksible web-skjemaer

Dagens standard for skjemaer på weben er snart ti år gammel og ikke tilpasset nåtidens teknologiske utfordringer. Men med XForms skal alt bli så mye bedre.

HTML Forms, som dagens skjemaer på weben kalles, ble lansert i 1993 som en metode for å samle inn data og utføre transaksjoner. Men på den tiden var plattformen som ble benyttet nesten alltid vanlige datamaskiner med en nettleser.

Nå, nesten ti år senere, er weben tilgjengelig for mange andre typer enheter, for eksempel mobiltelefoner, PDA-er og hjelpemidler som skjermlesere. Men HTML Forms tilbyr bare begrenset støtte for slike enheter.

Ifølge World Wide Web Consortium (W3C) ønsker skjemaforfattere både å kunne minimalisere skriptingen og å kunne maksimere gjenbruken av skjemakomponenter. I tillegg kommer ønske om et klar skille mellom mål, presentasjon og resultatdataene fra skjemaet.

- W3Cs XForms lar forfatterne velge oppmerkingsspråk - XHTML, SVG, XML - med minimal skripting og maksimal utnyttelsesgrad, sier Steven Permberton, viseformann i W3C XForms Working Group, i en pressemelding.

- Gruppen har levert en modell som gjør det enkelt å utvikle og gjenbruke skjemakomponenter, samtidig som den leverer funksjonalitet til brukere og enheter som tidligere ikke var mulig.

XForms-moduler kan brukes uavhengig av informasjonen de samler inn. De er derfor godt egnet for gjenbruk.

Siden kontrollene i brukergrensesnittet er abstrakte, det vil si at deres generiske egenskaper er det eneste som er indikert, kan de ifølge W3C enkelt presenteres på en annen måte på enheter med andre egenskaper.

Den klare grensen mellom presentasjon og informasjon gjør at informasjonen blir mer tilgjengelig for brukere av assisterende teknologier, også kalt hjelpemidler. Kontrollene i brukergrensesnittet innkapsler alle relevante metadata, for eksempel ledetekster, noe som forbedrer de ulike applikasjonenes muligheter til å få tak i dataene.

Ifølge W3C betyr det i praksis at XForms-teknologien gjør det mulig å bruke skjemaer fra en PDA, en mobiltelefon, en skjermleser eller en vanlig stasjonær PC, uten at funksjonalitet går tapt for brukeren.

Til toppen