Ny statlig IT-budsjettsprekk

En nytt stort offentlig IT-prosjekt har skåret seg. Denne gangen er det Statens Vegvesen.

Ny statlig IT-budsjettsprekk

En nytt stort offentlig IT-prosjekt har skåret seg. Denne gangen er det Statens Vegvesen.

Med jevne mellomrom dukker det opp store budsjett-sprekker i offentlig sektor, og nå har en ny kommet på bordet. Statens Vegvesen har stoppet arbeidet med å lage et nytt system for førerkort etter budsjett-sprekk på 165 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Systemet for å utstede og sjekke førerkort har hatt et budsjett på hele 285 millioner kroner, men etterhvert ble prosjektet estimert til å koste totalt 450 millioner kroner. Men Vegvesenet har stoppet prosjektet før budsjett-sprekken er et faktum - så langt har Vegvesenet brukt litt under 200 millioner kroner.

Det er konsulentselskapet Bekk, nå kjøpt av Ergogroup, som har hovedkontrakten med Ciber og IBM som underleverandører.

Statens Vegvesen påtar seg langt på vei skylden for sprekken selv. For underveis utvidet man stadig kravspesifikasjonen og når budsjettsprekken vokste, valgte man å stoppe prosjektet, skriver Aftenposten.

Hva som nå skal skje er uklart.

Systemet brukes blant annet av Statens Vegvesen selv, politiet, Toll- og avgiftsdirektoratet, trafikkskolene og bilforhandlere.

Gartner har tidligere påpekt at offentlig sektor i noe større grad enn privat sektor går på IT-smeller, men at privat sektor holder tabbene hemmelig. Offentlig prosjekter sliter ofte med at de må eller velger å skreddersy systemer i stedet for å tilpasse standardpakker.

Andre store offentlige IT-sprekker de siste årene har vært Forsvarets samling av sine økonomi og ERP-systemer, det såkalte Golf/Los-systemet. I tillegg har Oslo Sporveiers nye digitale billettsystem gått solid over budsjett og blitt sterkt forsinket.

Den verste eksempelet er Rikstrygdeverkets såkalte Tress-90-prosjekt tidlig på 90-tallet. Det kostet over en milliard kroner før det ble stoppet.

Til toppen