Ny storkontrakt til EDB

EDB har inngått en kontrakt med en verdi på rundt 45 millioner kroner.

Det gjelder leveranse av tjenesten SWIFT Service Connect til en norsk bank. SWIFT Service Connect sikrer at banker og finansinstitusjoner til enhver tid kan sende og motta finansielle meldinger til andre internasjonale partnere.

- Den nye avtalen viser EDBs evne til å utvikle og implementere attraktive løsninger for store bank- og finanskonsern. Leveranser av denne typen forretningskritiske tjenester krever høy tillit hos kunden, sier konserndirektør John-Arne Haugerud IT Drift i EDB.

Tjenesten er avhengig av stor grad av stabilitet og sikkerhet for gjennomføring i alle ledd, hvilket setter strenge krav til leverandøren av tjenesten, skriver EDB i en pressemelding.

Tjenesten, som leveres av EDB IT Drift, ivaretar de høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og integritet som SWIFT setter for denne typen transaksjonshåndtering, ifølge EDB.

Til toppen