- Ny stortingsmelding støtter Sense

- Vi tolker teksten i stortingsmeldingen som en direkte støtte til Sense sitt forretningskonsept, sier Anne Kirsti Brække i advokatfirmaet Steenstrup.

- Vi tolker teksten i stortingsmeldingen som en direkte støtte til Sense sitt forretningskonsept, sier Anne Kirsti Brække i advokatfirmaet Steenstrup.

Fredag la Regjeringen frem Stortingsmelding nr. 24 "Om enkelte regulatoriske spørsmål i telesektoren".

Teksten i stortingsmeldingen ser i stor grad ut til å være i tråd med Senses tolkning av dagens regelverk, og står på flere punkter i skarp kontrast til Telenor Mobils tolkninger som har ligget til grunn for klagen på Sense-saken.

- Vi tolker teksten i stortingsmeldingen som en direkte støtte til Sense sitt forretningskonsept, sier Anne Kirsti Brække i Advokatfirmaet Steenstrup.

- Samferdselsdepartementet sier i innledningen at teknologi og markedsutviklingen vil gjøre det nødvendig med jevnlig gjennomgang av regelverket med tanke på justeringer. Her har Telenor hele tiden hevdet at regelverket er fastsatt en gang for alle, og lagt dette til grunn for deler av sin argumentasjon, poengterer Brække.

Hoveddelen av meldingen omhandler såkalt Local Loop Unbundling (LLUB) i fastnettet. På dette området går departementet ikke inn for LLUB, blant annet med den begrunnelsen at eksisterende teknologier gir tilstrekkelig tilgang til andre aksessformer for aktører som ikke selv har aksessnett.

- I meldingen legger departementet stor vekt på at de ønsker økt konkurranse i de eksisterende nettene. Hensikten skal være både utviklingen av kostnadseffektiv teknologi og høy kapasitetsutnyttelse. Også dette er helt i tråd med hva Sense hele tiden har argumenter for, sier Brække.

I sin omtale av mobilnettene skriver departementet om sammensmeltingen av fastlinje- og mobile tjenester at "Det vil være rasjonelt å realisere synergigevinster ved å produsere tjenestene på samme plattform, slik at mobilnettene i realiteten blir tilknytningsnett for portable terminaler. Det nåværende formelle skillet mellom kommunikasjon i mobilnett og fastnett blir dermed etter hvert borte, og nett og tjenester vil smelte sammen til til ett felles nett med tilknytning av portable/mobile og faste terminaler."

Dermed ser det ut til at departementet også legger opp til samme regulering av mobil- og fastnettene.

Samtidig skriver departementet at det "I reguleringen av det norske telemarkedet er (det) lagt opp til at nye tilbydere av offentlige telenett og offentlig teletjeneste skal kunne benytte seg av eksisterende nettressurser. Dette er i tråd med det telepolitiske hovedmålet om å sikre effektiv bruk av ressursene i telesektoren."

- Departementet gir klart uttrykk for at de ønsker en best mulig utnyttelse av de allerede eksisterende nettene, fremholder Brække. Det er ikke slik Telenor har argumentert for at terskelen til mobilvirksomhet i Norge er egne frekvenser og operatørlisenser.

- Vi vil være svært overrasket om departement på bakgrunn av de signaler meldingen gir, på noen måte hindrer Sense tilgang til mobilnettene, avslutter Brække.

Til toppen