Ny Symbian-versjon hver sjette måned

Satser på svært høy utgivelsestakt for mobilplattform.

Ny Symbian-versjon hver sjette måned

Satser på svært høy utgivelsestakt for mobilplattform.

Symbian OS har lenge vært det mest brukte operativsystemet til smarte mobiltelefoner, men andelen har gått en del ned etter at blant annet iPhone og Android dukket opp.

Nå har Symbian Foundation lagt fram planer for utgivelsen av kommende utgaver av Symbian Platform, som er den delvis åpen kildekode-baserte arvtakeren til Symbian OS.

David Wood i Symbian Foundation skriver i dette blogginnlegget at den første utgivelsen innenfor Symbian Platform vil hete Symbian^2. Den er basert på S60 5.1 og skal være funksjonsferdig innen sommeren. En ferdigtestet utgave kan ventes ved utgangen av året.

Den skal ha støtte for telefoner både med og uten berøringsskjerm i ulike størrelser og med forskjellige oppløsninger.

Wood mener at de første enhetene som tar i bruk operativsystemet, vil kunne dukke på markedet allerede i år. Det vil i så fall være uvanlig raskt etter utgivelsen. Som oftest vil mobilleverandørene gjøre egne tilpasninger først, før de slipper mobiler med et nytt operativsystem ut på markedet.

Allerede seks måneder senere, altså sommeren 2010, skal Symbian^3 lanseres. Symbian^4 kommer ved utgangen av samme år.

Veikart for Symbian Platform.
Veikart for Symbian Platform.

Operativsystem-utgivelsene skal etter planen vedlikeholdes i omtrent 12 måneder etter, men hovedfokus for bidragsyterne skal hele tiden være nye versjoner. Det skal ikke være noe i operativsystemet som hindrer brukerne å oppgradere til en ny versjon. Hvorvidt dette vil være mulig for den enkelte bruker, vil kunne bestemme av mobilleverandøren eller mobiloperatøren som tilbyr mobilen.

Symbian^2 og framtidige utgivelser skal ifølge Wood opprettholde kompatibiliteten med den offentlig API-ene til S60 5th edition. Det betyr at programvare som er skrevet for denne versjonen av S60, normalt vil kunne kjøres på Symbian Plattform. Dette gjelder forøvrig også programvare for S60 3rd edition, siden de offentlige API-ene til denne versjonen er bevart i den femte utgaven.

Funksjonaliteten som skal være med i Symbian^2, skal allerede være bestemt. Innad i stiftelsen har man også blitt enige om det meste av innholdet for Symbian^3. Det skal også være lagt planer for noe av det som skal komme i Symbian^4, men dette er langt mer åpent for debatt, skriver Wood.

Han legger også til at det bare er deler av Symbian Plattform som fra starten av vil utgis som med åpen kildekode-lisensen Eclipse Public License (EPL). De øvrige pakkene er bare være tilgjengelige for stiftelsens betalende medlemmer. Men antallet pakker som utgis under EPL vil økes gradvis. Omkring juni 2010 skal all programvaren i plattformen være åpen kildekode.

I dette blogginnlegget skriver Wood mer om hva de ulike utviklingsstadiene til Symbian Platform innebærer.

    Les også:

Til toppen