Ny Tandberg-allianse i USA

Tandberg har inngått en avtale med amerikanske MCI om distribusjon av videkonferanseutstyr i USA. MCI har i første omgang bestilt demonstrasjonsenheter for tre millioner kroner.

Tandberg har inngått en avtale med amerikanske MCI om distribusjon av videkonferanseutstyr i USA. MCI har i første omgang bestilt demonstrasjonsenheter for tre millioner kroner.

Ifølge finansdirektør i Tandberg, Terje Rogne, er denne avtalen et supplement til det eksisterende distribusjonsnettverket som Tandberg delvis eier selv.

Han sier til digi at mye ble avgjort etter at kjøpet av CBCI Telecom Inc. gikk i orden for halvannen måned siden.

- Jeg vil påstå at MCI i dag er en av de mest spenstige telekomaktører i verden. Ingen hadde trodd at dette selskapet skulle kunne ta opp konkurransen med AT&T eller Sprint for noen år siden, men det har selskapet klart. MCI har et varemerke vi liker, sier Rogne.

MCI har lenge ønsket å distribuere Tandbergs produkter, blant annet fordi de har et enkelt brukergrensesnitt og er enkle å behandle og installere for kundene.

Distribusjonsavtalen gir MCI rett til å selge Tandbergs videokonferanseprodukter over hele verden. Det er imidlertid i Nord-Amerika hvor MCI har tyngde og hvor det er knyttet størst forventninger til salg av Tandbergs produkter. Begge parter har store forventninger til dette samarbeidet.

Som et første trinn har MCI bestilt demonstrasjonsenheter fra Tandberg for USD 450.000. Disse enhetene blir utplassert på 25 utvalgte MCI-salgskontorer i USA.

Tandberg ASA kjøpte tidlig i juni 90 prosent av aksjene i CBCI Telecom Inc. som gjorde det nye konsernet til verdens tredje største leverandør av videokonferanseutstyr.

CBCIs datterselskap CANVAS er forøvrig restene av British Telecoms (BT) USA-satsing på videokonferansesystemer som CBCI kjøpte opp for vel ett år siden. BT har lagt inn bud på 80 prosent av aksjene i MCI, der selskapet fra før eier 20 prosent. Dersom de amerikanske telemyndighetene, FCC, godkjenner MCI-oppkjøpet, vil BT igjen ha en viss virksomhet hva gjelder distribusjon av videkonferanseutstyr i USA.

Til toppen