Ny teknikk vil gi mye bedre 3G-dekning

En rimelig løsning kan gi full 3G med mye lengre rekkevidder, men en juridisk floke står i veien.

Ny teknikk vil gi mye bedre 3G-dekning

En rimelig løsning kan gi full 3G med mye lengre rekkevidder, men en juridisk floke står i veien.

En ny teknikk som kan gi store deler av Norge mobilt bredbånd seiler nå opp. UMTS-teknikken som brukes på dagens 3G-frekvenser kan flyttes ned til GSM-båndet og gi både dagens 3G-hastigheter (384 kb/s) og HDSPA (rundt 2 Mb/s), over mye lengre avstander.

Samferdsels- departementet, Post- og teletilsynet og alle mobilselskapene er positive til UMTS900, men før teknikken kan tas i bruk må myndighetene løse en juridisk floke.

Bakgrunnen for at alle er så positive er at Norge er et vidstrakt land og dagens 3G-teknikk er designet for byer - man la opp til en kort rekkevidde med vilje og fokuserte på stor båndbredde fordi man trodde så tungt på videosamtaler og TV-sendinger, påpeker Jon Andre Helbostad, dekningssjef hos Network Norway overfor digi.no.

3G-nettene til Telenor og Netcom dekker derfor bare de store byene og tettstedene, altså en brøkdel av hele Norge. En grov regneregel i bransjen tilsier at en GSM-basestasjon kan dekke et fire ganger så stort område som en 3G-basestasjon som bruker 2 GHz-båndet.

Teknikken er også billigere fordi man kan bruke dagens GSM-antenner, men kontrollboksene i hver basestasjon må oppgraderes. På mobiltelefonsiden er det ikke snakk om noe prishopp slik man så da 3G-mobilene kom. Det krever bare en mindre justering, og støtte for UMTS over GSM-båndene vil fort bli vanlig, spår Helbostad.

Det er EU og særlig Frankrike som har presset på for å skape en standard. EU jobber nå for å få alle land til å si ja, men i Finland og Frankrike åpner allerede de første nettene til høsten. Her i Norge må vi vente litt.

Årsaken er UMTS900 forutsetter at operatørene har frekvensblokker de kan bruke en blokk på 5 MHz i 2 GHz-båndet, men her i Norge har aktører som Nadir Nalbants Hello og Network Norway med Ingvild Myhre i spissen blokker på bare 4,6 MHz.

- UMTS900 er en god ide, både vi og Samferdselsdepartementet er positive. Vi må bare finne en praktisk løsning. Dekning er veldig viktig i det vidstrakte Norge, påpeker Jarl Fjerdingby, seksjonssjef, frekvensavdelingen hos Post- og teletilsynet.

Han forklarer at i dag ligger mobilselskapenes frekvensblokker inntil hverandre. Man må finne en praktisk løsning på enten å presse UMTS900 inn på blokkene som er utdelt, eller forskyve blokkene litt. Det finnes litt ledig spekter hvis man stenger ute de gamle, analoge, trådløse CT1-standard telefonene som ble brukt før Dect-standarden kom.

Fjerdingby forteller at Telenor og Netcom også er positive - de ser at teknikken kan hjelpe dem å bygge 3G-dekning på en billigere måte - og disse to selskapene har større frekvensbånd, men må altså vente på at myndighetene løser frekvensspørsmålet.

- Vi må tenke på flere ting, kanskje kunne Hi3G som ikke har brukt sin 3G-lisens og sier de ønsker GSM-frekvenser, påpeker Fjerdingby.

Han vil ikke si noe om når det kan komme et forslag til endringer, men forteller at tilsynet og departementet er godt i gang med utredningsjobben.

- Vi synes dette er interessant, vi sitter jo på en GSM-lisens i nettopp 900-området. UMTS900 var med i vurderingen da vi ikke søkte på 3G-lisensen som er ledig, forteller teknisk direktør i Network Norway, Geir Løvnes, til digi.no.

Til toppen