Ny teknologiavtale India-USA

Mens inderne jubler for Bill Gates, har regjeringene i USA og India avtalt å øke høyteknologi-handelen mellom de to landene.

Bill Gates er ikke den eneste høytrangerte amerikaneren som er i India for å fremme strategiske interesser. Visehandelsminister Kenneth I. Juster har hatt møter over to dager med indiske myndigheter i New Delhi, og undertegnet avtaler som vil fremme teknologiutvekslingen mellom USA og India.

Juster er dessuten sjef for Bureau of Industry and Security, en institusjon som i likhet med 21 andre kommer til å legges inn under det kommende sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security). Byrået er ansvarlig for å veilede amerikanske eksport- og importbedrifter slik at de holder seg til gjeldende regler for utenrikshandel.

Etter de indiske kjernefysiske prøvesprengningene for fire år siden, tok USA ensidige tiltak for å begrense indernes tilgang til høyteknologi. Blant annet ble over 200 indiske selskaper svartelistet. De fleste ble fjernet fra listen etter terrorangrepene mot USA 11. september i fjor, da Bush-regjeringen trengte indisk velvilje i koalisjonen mot Al Qaida.

Ifølge Associated Press, har de nyeste kontaktene bidratt til at listen nå nærmest er tom. USA ønsker å trappe opp utvekslingen av teknologi til både sivile og militære formål, også kjernefysisk teknologi.

Etter samtaler med Indias forsvarsminister George Fernandes og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Brajesh Mishra - og møter med indiske næringslivsledere - har Juster blant annet underskrevet en avtale for å opprette en egen gruppe for indisk-amerikansk samarbeid innen høyteknologi, kalt India-US High Technology Cooperation Group. Denne gruppen skal finne ut hvordan den ønskede økningen i sivil og militær teknologiutveksling skal realiseres. Det første møtet skal holdes tidlig i 2003.

Blant tiltakene det er snakk om, er lavere indiske tollsatser på amerikanske varer.

Til toppen