Ny telelov skal garantere alle svensker Internett-aksess

Den svenske regjeringen har utarbeidet et lovforslag som blant annet skal garantere alle svensker tilgang til Internett og med en viss minimumshastighet.

Den svenske regjeringen har utarbeidet et lovforslag som blant annet skal garantere alle svensker tilgang til Internett og med en viss minimumshastighet.

Ifølge den nåværende teleloven i Sverige, har alle som bor i Sverige rett til telefoni, uansett hvor i landet de bor. Den nye loven som den svenske regjeringen besluttet å gå inn for, vil gi svenskene tilsvarende rett til Internett-akssess.

- Loven skal gi alle rett til det som kalles "funksjonell tilgang til Internett", altså en hyggelig Internett-tilkobling, sier Nils-Gunnar Billinger, generaldirektør i Post- och telestyrelsen (PTS), til Sveriges Radio.

Loven sier ingenting om hvor rask oppkobling svenskene skal ha rett til siden den skal være fleksibel og ikke låses til teknikker eller hastigheter ut ifra hvordan markedet ser ut i dag. Men den svenske regjeringen vil komme med en definisjon på hvor rask oppkoblingen må være i løpet av våren.

Ifølge pressemeldingen fra det svenske næringsdepartementet er den nye loven i overensstemmelse med de mål om konkurranse og forbrukerrettigheter som angis i det nye, harmoniserende EU-regelverket på dette området. Ifølge forslaget skal loven innføres den 25. juli i år.

Men loven tar for seg flere ting enn de svenske innbyggernes tilgang til Internett-aksess i hjemmet. Loven vil også gjøre det mulig for PTS å øke konkurransen på områder hvor den er dårlig, skriver Sveriges Radio.

Blant annet skal Telias prissetting på ADSL-tjenester granskes. Mange av selskapets konkurrenter mener at Telia krever for høy pris for å gi konkurrentene tilgang til å selge bredbåndsaksess basert på Telias linjer.

En annen mulighet loven åpner for, er å innføre en grense for hvor høy en telefonregning skal kunne bli før teleoperatøren må varsle abonnenten. En del som surfer på nettet med modem har opplevd at modeminnstillingene endres til å ringe opp utenlandske tjenester med høye kostnader, etter at brukerne har besøkt det som trolig er tvilsomme nettsteder.

Billinger mener at det først og fremst er de svenske konsumentene som vil tjene på at loven innføres.

Til toppen