Ny tilbakegang for PDA-markedet

Etter to kvartaler med framgang, skrumpet PDA-markedet kraftig i første kvartal 2004.

Etter to kvartaler med framgang, skrumpet PDA-markedet kraftig i første kvartal 2004.

Ifølge kvartalsrapporten Worldwide Handheld Qview fra analyseselskapet IDC, ble det solgt 2,2 millioner PDA-er verden over i første kvartal i år. Det er 11,7 prosent færre enn i første kvartal 2003, og en nedgang på 33,1 prosent i forhold til fjerde kvartal 2003. Det globale markedet for rene PDA-er vokse i både tredje og fjerde kvartal i fjor.

IDC skriver at Europa var unntaket, med en liten vekst i antall enheter, beregnet til 9 prosent. For ti dager siden utga IDC en annen rapport om «European Mobile Devices». Denne kombinerer PDA-er og avanserte mobiltelefoner med integrert PDA-funksjonalitet. De to rapportene kan ikke sammenliknes direkte, fordi Europa-rapporten i motsetning til den globale PDA-rapporten omfatter PDA-mobiler fra Nokia og Sony Ericsson. I første kvartal ble det solgt 1,65 millioner PDA-er og PDA-mobiler, 25,6 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

Når det gjelder rene PDA-er, er merkefordelingen slik, ifølge IDC:

Tilbakegangen er størst for palmOne, som ifølge IDC er den produsenten som er mest avhengig av konsumentmarkedet, og følgelig fikk både størst uttelling i julehandelen, og størst tilbakefall etter nyttår. I inneværende kvartal vil konsumentserien Zire fornyes med to nye modeller – Zire 31 og Zire 72 – slik at man kan forvente en ny giv. På 18 måneder har palmOne solgt over tre millioner eksemplarer av Zire.

Hewlett-Packard opplevde nesten like stor tilbakegang fra fjerde kvartal som palmOne – 32,9 prosent mot 38,7 prosent. Sony er midt i en strategisk endring og selger halvparten så mange PDA-er som i første kvartal i fjor, med tilsvarende tap av markedsandel. Dell greide derimot å gå mot strømmen. I forhold til fjerde kvartal var tilbakegangen bare 1,1 prosent, og i forhold til første kvartal i fjor var det en framgang på 2,2 prosent, slik at markedsandelen økte fra 4,7 prosent til 7 prosent.

Når det gjelder Europa, gir IDC disse oversiktene over det kombinerte markedet for PDA-er og PDA-mobiler:

I disse tallene inngår palmOnes PDA-mobil Treo 600 i tillegg til de rene PDA-modellene. HPs apparater er rene PDA-er, med mindre tilleggsutstyr gjør det mulig å bruke dem som telefoner.

Til toppen