Ny tjeneste skal avsløre IT-lønninger

Registrer din lønn, og se hva de tjener i Google, IBM, Apple og Microsoft.

Ny tjeneste skal avsløre IT-lønninger

Registrer din lønn, og se hva de tjener i Google, IBM, Apple og Microsoft.

Selv om mange ikke vil innrømme det, er nok de fleste som er i arbeid opptatt av hva de tjener, også sammenlignet med andre.

Ønsket om å få vite hva andre tjener er ikke bare knyttet nysgjerrighet. Det kan være nyttig informasjon i forkant av lønnsforhandlinger eller dersom man vurderer å skifte arbeidsgiver.

Men lønn er ofte ikke det man diskuterer med hvem som helst, kanskje heller ikke kollegaer i samme bedrift eller hos konkurrenten. Mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, mener lønnen til den enkelte er fortrolig informasjon.

Men det finnes andre måter å få vite det man ønsker.

Glassdoor er en ny, amerikansk nettjeneste hvor hovedfunksjonaliteten er svært enkel - «jeg forteller hva jeg tjener dersom du forteller meg hva du tjener».

Brukerne legger inn informasjon om hvor de jobber, hva slags stilling de har, hvor mye relevant erfaring de har, i tillegg til lønn, ferieordning og andre goder.

Brukere som ikke ønsker å oppgi arbeidsgiveren, kan i stedet beskrive hva slags type selskap man jobber for.

Lønnsstatistikk fra Glassdoor.
Lønnsstatistikk fra Glassdoor.

Glassdoor ble åpnet som en offentlig betautgave i går. Dette betyr at grunnlaget for lønnsstatistikken fortsatt er litt tynt, i tillegg til at enkelte deler av nettstedet ikke fungerer så godt. Men allerede har lønnen til blant annet 198 Microsoft-ansatte, 102 Apple-ansatte, 61 IBM-ansatte og 48 Google-ansatte blitt registrert.

Glassdoor har nok foreløpig opplysninger først og fremst om amerikanske lønninger, men tjenesten henvender seg til arbeidstakere over hele verden, inkludert Norge.

Dette betyr at den norske MinInntekt-tjenesten til NA24 nå får en viss konkurranse. MinInntekt.no har nå registrert nærmere 60.000 lønnsprofiler. De registrerte brukerne får hver måned tilsendt en lønnsrapport over hva andre brukere med samme type stilling i gjennomsnitt tjener, avhengig av faktorer som kjønn, erfaring og hvor i landet man jobber.

Til toppen