Ny Transmeta-prosessor i prøveproduksjon

Andre generasjon av Transmetas lavspenningsprosessor er i prøveproduksjon, og er døpt om til Efficeon.

Andre generasjon av Transmetas lavspenningsprosessor er i prøveproduksjon, og er døpt om til Efficeon.

Første gang Transmeta fortalte om sin andre generasjons prosessor var i november i fjor på datamessen Comdex Fall 2002 i Las Vegas. Da het prosjektet Astro, og ble siden kjent som TM8000. Nå er det endelige navnet fastsatt til Efficeon – avledet fra "efficient", det vil si "effektiv" – og de første prøveeksemplarene er sent til utvalgte kunder. Transmeta regner med at volumproduksjon vil komme i gang i løpet av tredje kvartal, og at de første Efficeon-drevne apparatene kommer på markedet i løpet av fjerde kvartal.

    Les også:

Opphavet er sparsomt med detaljer omkring Efficeon. Det er antydet at klokkefrekvensen vil overstige 1 GHz, og at målet er å framstå som alternativ til Intel innen bærbare PC-er med høy ytelse.

Arkitekturen er revidert, og bussteknologien er ny, men hovedprinsippene er de samme som for forgjengeren Crusoe. Det innebærer at "kodemorfing" er opprettholdt, det vil si at Intel-instruksjonssettet oversettes løpende til Transmetas eget instruksjonssett med spesielt lange ord, VLIW eller "very long instruction word". Fordelen ved dette er at tallet på transistorer i prosessoren kan reduseres, samtidig som man øker tallet på x86-instruksjoner som kan eksekveres ved hvert klokkeslag. Reduksjonen i transistortallet bidrar til å minske prosessorens energiforbruk.

Hovedendringen fra Crusoe til Efficeon er at ordlengden er doblet fra 128 biter til 256, slik at opptil åtte x86-instruksjoner (på 32 biter hver) kan eksekveres per klokkeslag, mot opptil fire for Crusoe. Ifølge Transmeta innebærer dette at Efficeon gir 50 prosent bedre ytelse i vanlige applikasjoner, og 80 prosent bedre ytelse i multimedia.

Crusoe vil ikke fases ut, men vil omprofileres til bruk for dedikerte apparater og industrielt utstyr. Efficeon vil markedsføres overfor leverandører av bærbare PC-er, tynne stasjonære PC-er og bladservere.

Til toppen