Ny type lagring for det virtuelle

Atlantis lover økt ytelse og mange flere virtuelle maskiner, uten mer fysisk kapasitet.

Ny type lagring for det virtuelle
Atlantis' teknologi for programvaredefinert lagring i virtualiserte miljøer gjør server-RAM til en del av de samlede lagringsressursene. Bilde: Atlantis

Commaxx, kjent leverandør av Citrix, Wyse (Dell), Veeam med flere, har utvidet sin portefølje med produkter fra Atlantis, en spesialist på lagring i virtuelle miljøer.

Atlantis har vært på markedet med programvaredefinert lagring for miljøer med virtuelle pc-er (VDI, «virtual desktop infrastructure») siden 2009, kalt ILIO. I februar i år lanserte de USX, programvaredefinert lagring for miljøer med virtuelle servere.

Teknologien bak ILIO og USX er forklart i en uavhengig rapport fra IDC: Atlantis Computing Adds the Ability to Address Classic Server Workloads.

Prinsippet er at Atlantis gjør ledig serverminne (RAM) til disponible lagring under NFS eller iSCSI.

I VDI-løsningen dekker dette lagringsbehovet til virtuelle pc-er. Dette muliggjøres av direkte deduplisering og datakomprimering. Ifølge IDC kan en server med 200 til 256 gigabyte minne støtte fra 100 til 140 virtuelle pc-er. Løsningen virker uavhengig av applikasjon og hypervisor, og stort sett også av arbeidsflyt. Behovet for klassisk lagring i serverne som brukes til VDI-løsningen – altså utenom RAM – reduseres med opptil 90 prosent for varige virtuelle pc-er og med enda mer for flyktige virtuelle pc-er.

Atlantis tilbyr i-minne-lagring til mange alminnelige applikasjoner.
Atlantis tilbyr i-minne-lagring til mange alminnelige applikasjoner.

Nyheten USX anvender det samme prinsippet på virtuelle servere, med lagring i minne, deduplisering og komprimering. Utfordringen er større, men det er også den potensielle gevinsten. USX rettes mot oppgaver som database, e-post, webserver, filserver og Hadoop.

I USX ligger videre en ny modell for å samle alle miljøets lagringsressurser under ett. Modellen lar brukere sette sammen kombinasjoner av henholdsvis høykapasitetslagring og høyytelseslagring for enhver virtuell server. Evnen til å utnytte RAM til lagring i kombinasjonen med den nye tilnærmingen til øvrige lagringsressurser gjør det mulig for USX å øke ytelsen og redusere det samlede behovet for fysisk kapasitet.

Annen ny teknologi er lagt inn i USX med tanke på å møte krav til høy tilgjengelighet (HA, «high availability») og gjenoppretting etter katastrofe med korte tidsfrister.

Teknologien til Atlantis innebærer at alle slags applikasjoner kan kjøres mot data lagret i minne, ikke bare spesielt utviklede verktøy. Det skulle gi en klar ytelsesgevinst.

IDC peker på at mindre krav til tradisjonell lagring medfører ytterligere en besparelse, siden sikkerhetskopiering gjøres mindre krevende. Videre reduseres det samlede miljøets krav til plass, strøm og kjøling. Hvordan dette skal måles mot det Atlantis koster har man, naturlig nok, lite praktisk grunnlag til å uttale seg om, bortsett fra at det virker løfterikt.