Ny utsettelse i USAs største hacker-sak

USAs mest berømte hacker Kevin Mitnick har sittet fengslet i Los Angeles i nesten fire år. Saken mot ham er igjen utsatt, fra 19. januar 1999 til 20. april.

USAs mest berømte hacker Kevin Mitnick har sittet fengslet i Los Angeles i nesten fire år. Saken mot ham er igjen utsatt, fra 19. januar 1999 til 20. april.

Utsettelsen kom på bakgrunn av en henstilling fra Mitnicks forsvarer. Han erklærte for to uker siden at myndighetene hadde overskredet fristen for å overgi bevismateriale med én måned. Han antydet også at myndighetene hadde betalt en medarbeider hos Mitnicks forrige forsvarer til å spionere på Mitnick, og at han trengte ekstra tid til å analysere hva dette innebærer for forsvaret.

34 år gamle Mitnick ble dømt for hacking i 1989, og beskyldes for å ha begått nye kriminelle handlinger mens han hadde permisjon fra fengselet. Sammen med Lewis DePayne beskyldes han for å ha påført selskaper som Motorola, Sun, NEC og Novell skader på opptil 80 millioner dollar. Mitnick har sittet fengslet siden februar 1995, og slippes ikke fri mot kausjon. DePayne som tidligere ikke er dømt, er fri mens han venter på at saken skal komme opp.

I juni 1997 erkjente Mitnick seg skyldig i en mindre hackersak og ble dømt til 22 måneders fengsel.

Første juledag i 1995 brøt Mitnick - under dekknavnet "Condor" - seg gjennom datasikkerhetsekspert Tsutomu Shimomuras innfløkte personlige sperringer, og Shimomura sverget at han ville ta hevn. Historien er fortalt i boka Takedown: The Pursuit and Capture of Kevin Mitnick, America's Most Wanted Computer Outlaw - By the Man Who Did It som Shimomura fikk hjelp fra New York Times-journalist John Markoff til å skrive. De to vedlikeholder et nettsted som kan betegnes som samlingspunktet for motstanden mot Mitnick (se peker i margen). Tilfellet Mitnick er også gjenstand for flere andre bøker.

Film-rettighetene til boka er solgt til Miramax. Mitnicks venner i USAs hackermiljø har flere ganger demonstrert mot Miramax. De påstår at manuset ikke holder seg til saken og at Mitnick framstilles som voldelig rasist, noe han ikke er. De hevder også at det er utilbørlig å lage en film om påståtte kriminelle handlinger begått av en privatperson før denne har fått prøve sin sak for retten, selv om filmen bygger på en kjent bok.

Mitnick har bedt om å få tilgang til datamaskin, som han trenger i sitt forsvar - mange av de 9,7 GB med saksdokumenter foreligger utelukkende i elektronisk form. Så seint som i mars erklærte sakens dommer Mariana Pfaelzer at dette ville aldri komme på tale. I august i år ble beslutningen gjort om. Mitnick disponerer nå en bærbar PC uten modem og uten nettilknytning. Han får ikke bruke den utenom vanlig arbeidstid, og bare med sikkerhetspersonell til stede. Han har ikke tilgang til egne krypterte filer som myndighetene etter sigende ikke har vært i stand til å dekryptere.

En viktig årsak til de stadige utsettelsene av rettssaken, skal være at partene prøver å bli enige om det amerikanerne kaller "plea bargain", altså en avtale mellom påtalemyndighetene og den siktede om en mildere siktelse. Ifølge Mitnicks nåværende forsvarer Don Randolph, skal det fortsatt være mulig å komme fram til en avtale innen april. Avtalens mulige innhold vil ingen si noe om.

Det er ellers sannsynlig at dommeren går med på forsvarernes krav om at DePayne og Mitnick får hver sin rettssak.

Det går fram av nylig offentliggjorde rettsdokumenter at Shimomura antakelig ikke vil nyttes som vitne for myndighetene, trass i den sentrale rollen han skal ha spilt i å avsløre Mitnick.

Til toppen