Ny Visual Studio klar for prøvekjøring

Microsoft er ferdige med å utvikle Visual Studio 2008 og har gjort det hele tilgjengelig for nedlasting.

Ny Visual Studio klar for prøvekjøring

Microsoft er ferdige med å utvikle Visual Studio 2008 og har gjort det hele tilgjengelig for nedlasting.

Microsoft kunngjorde i går at selskapet har fullført utviklingen av Visual Studio 2008 og gjort utviklingsmiljøet klar for produktsjon (RTM). Offisielt skal Visual Studio første lanseres den 27. februar 2008, sammen med Windows Server 2008 og SQL Server 2008, men allerede nå er den nye versjonen tilgjengelig for nedlasting for mange. Dette gjelder også de fritt tilgjengelige Express-utgavene og versjon 3.5 av .NET-rammeverket.

En 90-dagers evalueringsversjon av Visual Studio 2008 Team Suite kan lastes ned her. En tilsvarende utgave av Team Foundation Server kan lastes ned her, mens en evalueringsutgave av Visual Studio 2008 Professional først blir tilgjengelig neste uke.

Gratisutgavene av Visual Studio 2008, det vil si Express-versjonene, er tilgjengelig for nedlasting her.

Flere av nyhetene i Visual Studio 2008 er basert på den nye .Net Framework 3.5. Kjøretidsmiljøet, som må installeres hos sluttbrukerne, kan nå lastes ned fra denne siden.

Alle de nevnte produktene kan installeres i både Windows Server 2003, Windows Vista og Windows XP.

Visual Studio 2008 skal inneholde mer enn 250 nye egenskaper og funksjoner, fordelt på de ulike utgavene.

    Les også:

Blant disse nyhetene er kanskje Linq (Language-Integrated Query) den mest kjente. Dette er en felles språk for å lage spørringer og transformasjoner for XML, SQL Server og objektdata. Hensikten med modellen er å la utviklerne fokusere mer på hva dataene skal gjøre i stedet for hvordan man får tilgang til dem.

Visual Studio 2008 er tett integrert med flere av Microsofts designprodukter, Expression. Hensikten er å åpne for et bedre samarbeid mellom utviklere og grafiske designere, slik at disse kan dele grensesnittkomponenter, inkludert designelementer og kontroller.

På websiden har Visual Studio fått utvidet støtte for kommunikasjonsteknikker for nettsteder som benytter Ajax og JSON. Nye ASP.Net-kontroller skal bidra til bedre maler og administrasjon av sider. Støtte for RSS og REST (Representational State Transfer) er innebygd i Windows Communication Foundation (WCF).

Det loves også bedre støtte for CSS og HTML i verktøyene for design av webapplikasjoner. Dessuten skal Visual Studio nå ha langt bedre støtte for JavaScript, noe som inkluderer debugging- og Intellisense-funksjonalitet.

Verktøy for enhetstesting er nå integrert direkte i Visual Studio Professional. Bruk av dette skal kunne bidra til applikasjoner med høyere kvalitet.

Med den nye utgaven av Visual Studio skal det være mulig å bygge applikasjoner som fungerer på tvers av ulike utgaver av .Net Framwork. Mens man tidligere bare kunne bygge applikasjoner som kjørte på én bestemt versjon av rammeverket, kan applikasjoner man lager med Visual Studio 2008 ta i bruk versjon 2.0, 3.0 eller 3.5 av rammeverket.

Visual Studio Tools for Office med støtte for Office 2007 er nå også inkludert. Dette gjør det enklere å lagre brukergrensesnitt med samme utseende og funksjonalitet som Office 2007, inkludert de nye funksjonsfeltene.

Visual Studio 2008 har nå innebygde verktøy for å utvikle forretningslogikk basert på Windows Workflow Foundation (WF). Dette skal gjøre det mulig å modellere forretningsprosesser hentet fra den virkelige verden, i programvaren. Verktøyene inkluderer en arbeidsflyt-designer, prosjektmaler og en arbeidsflyt-debugger.

Inkludert er også verktøy for å lage kommunikasjonsprogramvare basert på WCF, som tilbyr en støtte for en rekke protokoller og transportmetoder.

Microsoft lover dessuten at Visual Studio 2008 skal bidra til mer stabile applikasjoner med bedre ytelse.

Visual Studio 2008 skal komme i en rekke forskjellige versjoner og underprodukter.

Express-utgavene består av Visual Basic, Visual C++, Visual C# og Visual Web Developer, i tillegg til Express-utgaven av SQL Server 2005.

Visual Studio Team System 2008 består av produktene Team Foundation Server, Team Suite, Architecture Edition, Database Edition, Development Edition, Test Edition og Test Load Agent.

I tillegg kommer Visual Studio 2008 i en Professional- og en Standard-utgave.

En mer omfattende gjennomgang av de ulike versjonene av Visual Studio 2008 finnes her.

Til toppen