Ny WAN-optimering justerer seg selv

Expand tilbyr en kraftig forbedring av sin Compass-teknologi for WAN-optimering.

Ny WAN-optimering justerer seg selv

Expand Networks er en av tre aktører som analyseselskapet Gartner karakteriserte som «ledende» da de sist framstilte en «magisk kvadrant»-oversikt over aktørene innen WAN-optimering, i fjor høst. De to andre var Riverbed Technology og Juniper Networks.

WAN-optimering dreier seg ifølge Gartner om å bedre ytelsen av forretningsapplikasjoner over WAN-forbindelser, ikke bare når man benytter seg av leide linjer, men også når man benytter Internett-forbindelser.

Behovet for WAN-optimering stilles spesielt skarpt dersom man har ambisjoner om å fjerne servere fra avdelingskontorer, og samtidig bruke WAN-et til å distribuere sentrale applikasjoner og tjenester, for eksempel i et Citrix-miljø.

Tilnærmingen til denne utfordringen varierer fra aktør til aktør. Typiske virkemidler er komprimering av overførte data, og prioritering av trafikk etter type data og applikasjon.

Expand har valgt en tilnærming med et bredt spekter med verktøy, «omtrent som en sveitsisk hærkniv» ifølge Expands Norden-representant Anders Blomberg. Ulike applikasjoner, som Citrix, CRM, Exchange, SAP, tale over IP og så videre, krever ulike verktøy fra Expands verktøykasse. I Norden har Expand vært spesielt populær i miljøer med intensiv bruk av Citrix, selv om Citrix i det siste har markert seg med egne løsninger for WAN-optimering.

Løsningene til Expand krever egne bokser i hver ende av forbindelsen som skal optimeres. Typiske metoder er å komprimere data, overføre det i større pakker, og prioritere pakker etter ulike regler.

– Noen av kundene våre bruker IP-telefoni. Da sørger vi for at pakker med taledata stappes inn med jevne mellomrom i den øvrige trafikken, omtrent på samme måte som bilister «fletter» ved innkjøring på en motorvei, forklarer Blomberg.

Det brukes flere metoder for å komprimere data, også utover de vanlige algoritmene. Når et dokument hentes fra et sentralt lager, redigeres og så lagres samme sted, overføres bare endringene tilbake til det sentrale lageret.

– Vi har også utviklet en metode med indeksering av bitmønstre. I nettverkstrafikk er det veldig mange bitmønstre som stadig går igjen. Vi ser på én til to millisekunder med data om gangen, og kan oppnå opptil 90 prosent reduksjon av datamengden som må overføres. Denne metoden er spesielt virksom ved forbindelser med stor forsinkelse («latency»). Jo lengre forsinkelse, jo mer tid kan vi bruke på å samle data og indeksere bitmønstre. Over en satellittforbindelse, der forsinkelsen kan være rundt et sekund, kan man samle virkelig mange data før man sender en pakke videre.

Expand kunngjorde i går tre store forbedringer til sin WAN-optimeringsteknologi, kjent som Compass.

Forbedringene gjelder henholdsvis filutveksling, selvjusterende akselerasjon av TCP, og dynamisk justering av båndbredde. De gjelder for versjon 6.1 av Compass.

Filutveksling
Nyheten her kommer til nytte der man konsoliderer filservere: Vanligvis må man da gjennomføre en ny tilordning mellom klienter og servere, med full gjennomgang av rettigheter og sikkerhet. Den nye utgaven av Compass utnytter plattformens opplegg for virtuelle servere og gjør at en ny tilordning ikke er absolutt påkrevet, eventuelt at den kan gjennomføres gradvis og uten risiko for feil med verken rettigheter eller sikkerhet.

Akselerasjon
Her har Expand fornyet algoritmene i det de kaller «Flow Optimized Acceleration Control». Poenget er å sørge for at datamengden som pumpes ut av en Expand-boks alltid er nøye tilpasset den faktiske kapasiteten i infrastrukturen, slik at man unngår å måtte sende mange pakker om igjen, og unngår ekstreme svingninger i bitraten. Algoritmene tilpasser altså hele tiden bitraten ut til det Internett-skyen mellom to Expand-bokser faktisk greier å formidle.

Dynamisk justering av båndbredde
Denne egenskapen går ut på å følge med i justeringene i bitraten (se ovenfor) og så justere de øvrige parametrene, blant annet parametrene for tjenestekvalitet, slik at man hele tiden utnytter optimalt den kapasiteten man faktisk har.

Den siste oppgraderingen har vært tilgjengelig i betaform for flere av Expands kunder. Blant dem som har flere måneders erfaring med den nye Compass 6.1 er den norske malingsfabrikanten Jotun. De har installert systemet gradvis, først mot lokalkontorer i Malaysia og Vietnam, det vil si i land der båndbredde er spesielt kostbart, siden i De forente arabiske emirater, Oman, Saudi Arabia, Singapore og flere steder i Europa.

Svein-Helge Wike i Jotun oppsummerer erfaringene slik:

– Det var som natt og dag. Alt fungerte mye bedre. Sikkerheten økte, det kom ingen flere feilmeldinger, og løsningen akselererte trafikken mellom kontorene så mye at vi slapp å oppgradere båndbredden. Det førte igjen til at vi raskt tjente inn det løsningen kostet.

    Les også: