Ny webportal for frivillig arbeid

Staten ønsker å stimulere til frivillig arbeid og har lansert en egen webportal for muligheter og støtteordninger.

Staten ønsker å stimulere til frivillig arbeid og har lansert en egen webportal for muligheter og støtteordninger.

Regjeringen vil med den nye webportalen gjøre det enklere å orientere seg innenfor dette feltet og engasjere seg i frivillig arbeid.

På frivillig.no finner brukerne informasjon om regjeringens arbeid for frivillig sektor. Her finnes samlet informasjon om statlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner.

Kultur- og kirkedepartementet har fra i år ansvar for frivillig virksomhet. På frivillig.no har departementet tilrettlagt informasjon om regjeringens arbeid, nyheter, tiltak og støtteordninger for frivillig sektor.

Det var statsråd Svarstad Haugland som lanserte frivillig.no og som tar navnet frivillighetsminister.

Til toppen