Ny Windows Server for web og det virtuelle

«Release 2» av Windows Server 2008 lover bedre ytelse og enklere drift, særlig for IIS og Hyper-V.

Ny Windows Server for web og det virtuelle

«Release 2» av Windows Server 2008 lover bedre ytelse og enklere drift, særlig for IIS og Hyper-V.

På sin utviklerkonferanse i Los Angeles, har Microsoft presentert «Release 2» (R2) av Windows Server 2008. Ressurser knyttet til en betautgave er i ferd med å legges ut på Microsofts nettsted. Den endelige versjonen av Windows Server 2008 R2 ventes i 2010.

Microsoft definerer R2-oppdateringer som mindre omfangsrike enn hovedoppdateringer som fra Server 2003 til Server 2008. Hensikten med R2-oppdateringer skal være å sørge for at de som trenger det, får tilgang til et system med vesentlige forbedringer, tilpasset den pågående utviklingen innen maskinvare, klienter og nye bruksmønstre.

Server 2008 R2 kommer utelukkende i 64 biters utgave, og er utviklet med tanke på å gi miljøer med Windows 7-klienter ekstra fordeler.

Ifølge Microsoft er det vesentlige med Server 2008 R2 forbedringer til webserveren IIS (Internet Information Services). I tillegg kommer tilpasninger til ny prosessorteknologi med flere kjerner og klynger på over 64 prosessorer, bedre styring av energibruken og bedre egenskaper innen virtualisering.

Den forbedrede IIS skal gi webapplikasjoner et kraftig ytelsesløft samtidig som bruken av system ressurser reduseres. Driften skal også kreve færre ressurser, samtidig som tilgjengelighet, pålitelighet og skalerbarhet skal være forbedre. Tjenester rundt filoverføring er forbedret, det er også evnen til å utvide webapplikasjoners funksjonalitet og egenskaper, blant annet innen multimedia.

Innen virtualisering er den vesentlige nyheten en egenskap som Microsoft kaller «live migration» og som erstatter dagens «quick migration».

Egenskapen er nedfelt i versjon 2.0 av Microsofts hypervisor Hyper-V som er en del av R2-oppgraderingern til Windows Server 2008.

Det dreier seg om hvordan man overfører en aktiv virtuell server fra en fysisk maskin til en annen. I «quick» må man stanse den virtuelle serveren, lagre tilstanden til disk, flyte den virtuelle maskinen, hente dens tilstand fra disk og så kjøre. I «live» slipper man å skrive den virtuelle serverens tilstand til disk, slik at overføringen går langt raskere, med bare en minimal driftspause.

Andre viktige forbedringer i Hyper-V er støtte til 32 virtuelle maskiner – Microsoft snakker om «logiske prosessorer» – på en fysisk server, og tilførsel og flytting av virtuelle disker til en virtuell maskin under drift uten omstart. Microsoft mener R2 på denne måten legger opp til mer omfattende server konsolidering, dynamiske datasentraler og nye scenarioer med virtualiserte pc-er.

Microsoft framhever at R2 og den kommende Vista-erstatningen Windows 7 er utviklet parallelt med tanke på gjensidige fordeler.

Brukere som arbeider via Internett gis enklere tilgang til bedriftens ressurser: VPN-forbindelsen etableres automatisk straks man kopler seg til Internett. En ny egenskap kalt «BranchCache» gir mer effektiv bruk av linjekapasiteten mellom hovedkontorer og avdelingskontorer, ved at hyppig brukte filer mellomlagres i avdelingskontoret: Hvis en fil allerede er overført til en av pc-ene, vil andre som ber om den få tilgang til den derfra. Det er lagt opp til sterkere sentral kontroll over klientenes energiforbruk. BitLocker er utvidet slik at man sentralt kan innstille på kryptering av data på alle former for mobile lagringsenheter.

    Les også:

Til toppen