Ny WS-I-profil for sikre meldinger

WS-I vil utvikle en helt ny profil for pålitelig og sikker formidling av meldinger mellom webapplikasjoner.

WS-I vil utvikle en helt ny profil for pålitelig og sikker formidling av meldinger mellom webapplikasjoner.

Noe av det mest løfterike med webtjenester er muligheten til å bygge applikasjoner med komplekse kjeder av transaksjoner mellom bedrifter med utgangspunkt i standarder som gjør det hele både sikkert og pålitelig. Organisasjonen som samler nøkkelaktørene i arbeidet for å gjøre denne visjonen til virkelighet, WS-I (Web Services Interoperability Organization), vedtok i slutten av mars at de skulle arbeide for en egen profil for webtjenestebaserte meldinger. Utgangspunktet for arbeidet skulle være et forslag fra IBM, RAMP («Reliable Asynchronous Messaging Profile»), med retningslinjer for hvordan standarder innen webtjenester kan samordnes for å gi sikre meldingsutvekslinger i kompliserte prosesser med mange transaksjoner.

    Les også:

– WS-I har nå bestemt at det skal utvikles en helt ny WS-I-profil for pålitelig og sikker meldingsformidling, som er bygget på ideene bak RAMP. Profilen vil hete WS-I Reliable Secure Profile, skriver den norske representanten i WS-I, Kantega-sjef Jon Øyvind Eriksen, i en e-post til digi.no.

– WS-I Reliable Secure Profile vil gi anvisning for hvordan standardene WS-Reliable Messaging 1.1 og WS-Secure Conversation 1.3 skal brukes for å sikre maksimal operabilitet, skriver Eriksen.

Den vesentlige forskjellen i forhold til det opprinnelige forslaget RAMP fra IBM, er at standarden for adressering (WS-Addressing) ikke skal inngå i den kommende meldingsprofilen. Den skal i stedet bli en del av WS-I Basic Profile 2.0, noe Eriksen betegner som en viktig oppgradering.

– Det første offentlige høringsutkastet til WS-I Reliable Secure Profile 1.0 kommer trolig sommeren 2007. Endelig vedtak kommer ca et halvt år seinere, skriver Eriksen.

Til toppen