Ny XML-standard fra NELFO

NELFO, Foreningen for EL og IT Bedriftene, forteller at de er klare med versjon 5.0 av sin bransjestandard EFO/NELFO XML for sikker overføring av elektroniske fakturaer, ordrebestillinger og bekreftelser. Den nye standarden kan benyttes av aktører i hele byggebransjen, heter det.

Standarden er et resultat av et mangeårig samarbeid med Elektroforeningen, som ble innledet i 2005 i forbindelse med BuildingSmart-konseptet i Norge. Prosjektet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge gjennom Norstella.

– Hyppige feil i forbindelse med overføring av slike handelsdokumenter har vært et stort problem i bransjen. Utviklingsmiljøet i de to foreningene har gjennomført et nybrottsarbeid som bransjen vil få stor nytte av, sier systemutvikler i NELFO, Rune Stiauren.

XML-prosjektet er samkjørt med e2b, et forum for utvikling av nasjonale handelsformater, og er kompatibel med e2b-standarder.

– Det er nå svært viktig for den videre prosessen at dataleverandørene implementerer standarden i sine programmer samtidig som brukerne stiller krav om XML-standarden. Elektrogrossistene er sentrale aktører i arbeidet med å implementere XML-formatet. De produserer årlig millioner av fakturaer og ordrebekreftelser til blant annet el-installatører. Onninen, en av de største grossistene innen elektromateriell, er først ute og har besluttet å implementere standarden i sine datasystemer. Flere andre vurderer det samme, sier Stiauren.

Nærmere opplysninger om den nye standarden er lagt ut på nettet: Elektrobransjens filformater.

Til toppen