Ny XML-standard varsler enklere og sikrere web

Etter to års arbeid, har W3C kunngjort XML Schema, en grammatikk som gir XML-språket en enhetlig struktur. Bred støtte til standarden gjør web og e-handel enklere og sikrere.

Etter to års arbeid, har W3C kunngjort XML Schema, en grammatikk som gir XML-språket en enhetlig struktur. Bred støtte til standarden gjør web og e-handel enklere og sikrere.

Poenget med XML Schema er å angi en standard for hvordan elementer som inngår i en web-transaksjon skal identifisere seg for omverden. En streng som utgjør en dato skal klart fortelle at den er en dato, slik at programmer eller andre tjenester som forholder seg til websiden skal vite at den bestemte strengen er en dato. Det samme gjelder tall i en faktura eller en tabell, navn på personer og så videre. Strengen som forteller hvilket beløp som skal betales, tallet som utgjør omsetningen i en bestemt måned, navnet på referansepersonen i en bestemt forbindelse - alt skal kunne leses automatisk og stilles til rådighet for søkemotorer og videre transaksjonshåndtering.

På fagsjargong betyr dette at datatyper innføres som en standard i XML. XML Schema erstatter DTD ("Document Type Definitions") og er langt mer fleksibel. Det kan betraktes som en grammatikk som lar deg kjenne igjen rollene til de ulike elementene i et dokument eller en transaksjon, slik at du kan automatisere denne identifiseringen.

XML Schema er siden 2. mai en offisiell anbefaling fra World Wide Web Consortium, med støtte fra aktører som Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft, NCR, Oracle, SAP og Sun. Anbefalingen henvender seg til XML-programmerere, og består av tre deler: Først kommer en innføring i hva XML-skjemaer er for noe, hvordan de skal lages, og hva som gjør dem forskjellige fra DTD. Deretter kommer definisjoner av henholdsvis datatyper, og av tillatte strukturer.

Innen e-handel skal XML-skjemaer blant annet brukes til å validere dokumenter eller deler av XML-dokumenter. Det skal gi større sikkerhet mot ikke-autoriserte endringer av valideringsreglene, altså gjøre det vanskeligere å drive elektronisk underslag. Organisasjoner som skal drive e-handel med hverandre, kan håndtere transaksjoner etter felles XML-skjemaer.


Standarden gjør at skjemaer kan håndteres etter moderne metoder for utvikling. Blant annet kan nye skjemaer arve egenskaper fra skjemaer som allerede finnes, på samme måte som stilsett.

W3C tilbyr flere verktøy, blant annet en XML Schema Validator som forteller hvorvidt et gitt skjema er i overensstemmelse med standarden.

Bakgrunnsinformasjon, standarden og en rekke verktøy er gratis tilgjengelig fra W3Cs nettsted.

Til toppen