Ny XML-utvidelse for tjenester i samspill

Ny XML-utvidelse for tjenester i samspill

Ledende IT-aktører har fremmet et forslag til W3C om hvordan tjenester skal beskrives i XML.

W3C fikk i går overrakt en spesifikasjon for «Service Modeling Language», SML. Bak forslaget står ledende IT-aktører som BEA, BMC Software, CA. Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Intel, Microsoft og Sun.

SML skal definere en konsistent måte å formidle hvordan nettverk, applikasjoner, servere og andre IT-ressurser kan beskrives – modelleres – i XML. Hensikten er å forenkle styringen av tjenester som bygger på disse ressursene.

I tillegg til SML, omfatter forslaget spesifikasjoner for hvordan SML-modeller kan utveksles mellom applikasjoner: SML Interchange Format (SML-IF).

Forslagsstillerne mener at SML vil gjøre det mulig å bygge et hierarki av modeller av IT-ressurser fra gjenbrukbare blokker framfor å kreve tilrettelagte beskrivelser av hver tjeneste. Dette ventes å redusere både systemkompleksitet og kostnader. Blokkene kan defineres på det detaljnivå som anvendelsen måtte kreve. SML vil for eksempel kunne gi valideringsregler som igjen gjør integrasjoner mer pålitelige. Forslagsstillerne tror SML vil løse problemet man har i dag, med at mange metoder brukes til å representere den samme IT-ressursen. Det medfører mange ulike formater: Oversettelse mellom disse formatene fører erfaringsmessig til at tekniske detaljer overses eller feiltolkes.

Til toppen