Nyåpnet datakrimsenter skal omorganiseres

Politiets Datakrimsenter er ikke før åpnet før det allerede skal omorganiseres.

Et utredningsarbeid i regi av Politidirektoratet vil til neste uke resultere i et forslag om en omfattende omorganisering av politiets arbeid både sentralt og ute i distriktene.

digi.no kan i dag avsløre at forslaget innebærer en omorganisering av det helt nyåpnede Datakrimsenteret.

Datakrimsenteret fikk øremerket bevilgninger til å styrke politiet i kampen mot hackere og bruk av IT i andre kriminalsaker. Senteret ble nylig åpnet, men alle de 21 ansatte er ennå ikke på plass - senteret arbeider fremdeles med å fylle stillingene de har fått bevilgninger til.

Men det nyetablerte senteret og leder Rune Fløisbonn får ikke arbeidsro med det første. For Politidirektoratet arbeider med en omfattende omorganisering som også vil påvirke Datakrimsenteret.

digi.no tok kontakt med direktoratet og assisterende politidirektør Knut Mikkelsen. Han bekrefter arbeidet - det er Mikkelsen som har ledet arbeidet med planen som nå skal ut på høring. Han bekrefter også at det er mye uro og diskusjoner om omorganiseringen blant de som arbeider med IT i politiet.

- Utvalget har utredet samarbeidet med Politidirektoratet og de lokale politidistriktene. I tillegg har man også utredet særenhetene og deres organisering. Vårt forslag innbærer blant annet at Datakrimsenteret i fremtiden skal ligge under Kripos, ikke Økokrim, bekrefter han overfor digi.no.

Forslaget er at Kripos skal fokusere på etterretning mens Økokrim skal ta på seg etterforskning og påtale. Som en del av denne planen, vil etterforskerne på Datakrimsenteret bytte arbeidsplass og flytte til Økokrim i sentrum av Oslo. Kripos holder til på Bryn nord for Oslo, der Datakrimsenteret også har sine splitter nye kontorer.

- Jeg ser ikke noe problemstillingen, oppbyggingsplanen for Datakrimsenteret skal gjennomføres og utstyret som er kjøpt inn skal brukes. Men noen etterforskere skal flyttes til sentrum, bekrefter Mikkelsen.

Hvor mange stillinger det er snakk om å flytte på., mener Mikkelsen det er for tidlig å anslå.

Forslaget skal nå ut på høring før Politidirektoratet sender sitt forslag til justisdepartementet, noe som trolig skjer over sommeren.

Til toppen