Fredrik Gulowsen er gründer og Kristina Tuhus en av flere medgründere bak Nyby – en app med mål å forbedre velferdsstaten ved gjøre det enklere å be om og tilby hjelp.
Fredrik Gulowsen er gründer og Kristina Tuhus en av flere medgründere bak Nyby – en app med mål å forbedre velferdsstaten ved gjøre det enklere å be om og tilby hjelp. (Bilde: Andrea Bruer/digi.no)
EKSTRA

Nyby – en app skal forbedre velferdsstaten

Nyby ønsker å revolusjonere velferdsstaten med en app 

Er i gang med flere pilotprosjekter for app som skal gjøre det enklere å hjelpe – og å motta hjelp.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Vi har allerede fire pilotprosjekter gående parallelt, forteller Fredrik Gulowsen (35), som er gründeren bak appen Nyby.

Han har tidligere studert statsvitenskap, og har vært involvert i flere forskjellige start-ups de siste ti årene.

– Nyby handler kort fortalt om å på en enkel og effektiv måte synliggjøre forskjellige menneskers behov i hverdagen og gjøre det lett for dem å be om hjelp – og å gjøre det enkelt for ledige og kvalifiserte ressurser å hjelpe dem, sier Gulowsen.

Kontrakter med bydeler og organisasjoner 

Nyby-appen har vært under utvikling i snart et år, fra i fjor høst. Gulowsen forteller at de har pilotert Nyby med forskjellige typer funksjonaliteter og tjenester i hvert pilotprosjekt, og fra desember og januar satte de igang med forskjellige typer brukere – for å teste ulike ting i de forskjellige gruppene.

Nyby består av et team på ti stykker – som hittil ikke har hentet eksterne penger utover midler fra Innovasjon Norge i begynnelsen. De baserer seg ellers kun på kundekontrakter. Gjensidige ASA er utviklingspartner, sammen med en rekke ideelle, frivillige og offentlige partnere. 

Gulowsen forteller at Nyby først tok kontakt med Asker kommune. Deretter har det bare blitt flere og flere interesserte. Kirkens bymisjon, bydel Gamle Oslo, Sagene bydel og bydel Nordre Aker har tatt i bruk Nyby som et pilotprosjekt. Nyby har også flere kommuner og andre kunder som venter på pilotering.

– Mange tenker kanskje slik at kommuner ikke vil være med på et slikt pilotprosjekt der man stadig forsøker å lære og forbedre underveis, og ikke har et ferdig sluttprodukt å tilby fra begynnelsen. Men vi har bare vært tydelige på våre mål, visjon og overordnede milepæler. De er med på det, og å forhåndsbetale. Vi har superbra erfaring med de offentlige kundene – og de færreste er klar over at anskaffelsesregelverket gjør denne type arbeidsprosess og avtale mulig. Vi syns det er utrolig kult at vi har klart å få med offentlige kunder på den type iterativ utvikling uten spesifikasjon på forhånd, sier Gulowsen.

Inspirert av Tinder og TaskRabbit

Gulowsen, som har bred erfaring fra startups de siste ti årene, fikk ideen til appen delvis på grunn av at hans yngre bror ble alvorlig syk og gikk bort. Han fikk da et innblikk i velferdssystemet og hvor mye byråkrati som er involvert i kommunikasjonen mellom de som skal eller vil hjelpe og de som trenger hjelp – som han mener er til hinder for effektiv hjelp.

– Nyby-appen er veldig inspirert av delingsøkonomi og apper som Tinder og TaskRabbit. Men det som skiller Nyby fra disse appene, er vårt krav om kvalifikasjon – du kan ikke hverken be om eller tilby hjelp med mindre du har blitt godkjent. Det er mange hindre for effektivt samarbeid mellom forskjellige sektorer i dag.

Gulowsen presiserer at Nyby skiller seg fra andre apper på flere andre måter, blant annet ved at det er et verktøy for de eksisterende organisasjonene – for at de både skal kunne bli mer selvorganiserende, og samarbeide lettere med andre organisasjoner.

– Nettopp fordi Nyby er et verktøy for eksisterende organisasjoner, kan man fortsatt være ansatt med like rettigheter som i dag. Vi jobber aktivt med fagbevegelse for å sikre at den digitale transformasjonen kan skje uten at vi skaper et løsarbeidersamfunn, sier Gulowsen. 

Teknologi-stacken består av javascript-biblioteket React, som også Facebook bruker. I tillegg bruker Nyby rammeverket Meteor og en databasestruktur. React og Meteor gjør det raskere å lage «native» applikasjoner.

– Vi har iterasjoner på en web-app nå, og lanserer dette som «native» apps i august, sier Gulowsen.

Fredrik Gulowsen er gründer av Nyby.
Fredrik Gulowsen er gründer av Nyby. Foto: Andrea Bruer/digi.no

I Nyby-appen er det et virtuelt torg der det dukker opp både tilbud om og forespørsler om hjelp. Brukerne er kvalitetssikret av en tredjepart.

– På denne måten sikrer man at man ikke får opp forespørsler etter hjelp til noe som man ikke er kvalifisert til å bistå med. Dette sørger for å opprettholde kompetansekrav og trygghet for begge parter. Det er også med tanke på sikkerheten at man blir verifisert på Nyby med MinID, sier Gulowsen.

Nyby har et eget kvalitetssikrings- og filtreringssystem på plass for å sørge for at man ikke blir nedrent av forespørsler, og at de rette forespørslene havner på de rette personene sitt torg. Men de ønsker ikke å fortelle detaljer om disse funksjonene helt ennå, ettersom de fremdeles er i en såpass tidlig fase av utviklingen.

– En nærliggende metafor for Nyby sin funksjon er Røde Kors-benker: Man kan sitte der om man vil ta en prat, og så kan folk enten gå forbi eller sette seg ned sammen med deg. Så vi er inspirert av disse, og vi er inspirerte av hvor mange sosiale barrierer det er for å tilby hjelp – for du kan jo også tilby hjelp i Nyby, sier Gulowsen.

Selvorganisering for mer effektiv hjelp

Men du kan altså ikke registrere deg som bruker i Nyby uten videre, ettersom de tar utgangspunkt i de organisasjonene som eksisterer i dag. For å registreres i Nyby i dag må du snakke med sjefen din – eller for eksempel din frivillighetskoordinator eller saksbehandler i NAV, forutsatt at de enten allerede er i kontakt med Nyby eller er villige til å stille seg i kø blant de andre interessentene.

– Man må gå gjennom sine overordnede. Dette er fordi disse må kvalitetssikre brukerne. Organisasjoner kan så vurdere hvilke av aktivitetene de tilbyr i dag, som de ønsker å bruke Nyby til å organisere – for eksempel besøksvenn, middag eller praktisk hjelp hjemme.

Deretter definerer og designer organisasjonene eller firmaene en gruppe med utvalgte brukere, og medlemmene innad i gruppen blir selvorganiserende. Noen av aktivitetene kan det hende at organisasjoner vil samarbeide med en annen gruppe om – og da er det lagt opp til at man kan samarbeide på tvers.

Per i dag fungerer pilotprosjektet slik at sjefer og frivilligkoordinatorer inviterer inn utvalgte medlemmer, som får en e-post med en unik innloggings-URL til web-applikasjonen Nyby. De må da logge inn med MinID.

Når man har logget inn, kan man sette i gang med å hjelpe og be om hjelp.

– Da får vi i selvorganiserende organisasjoner – med samme grad av sikkerhet som vi kjenner fra tradisjonell organisering, sier Gulowsen.

– Et digitalt velferdssamfunn

Medgründer Kristina Tuhus (36) har økonomibakgrunn, og har tidligere arbeidet som strategikonsulent og bistått med både betalt og pro bono-rådgivning for startups. Og da hun studerte arbeidet hun som hjemmehjelp.

Kristina Tuhus har hovedsakelig økonomibakgrunn, men erfaringer som hjemmehjelp under studiene har gjort at hun selv har sett behovene for en app som Nyby.
Kristina Tuhus har hovedsakelig økonomibakgrunn, men erfaringer som hjemmehjelp under studiene har gjort at hun selv har sett behovene for en app som Nyby. Foto: Andrea Bruer/digi.no

– Da så jo vi at hjemmehjelp var et behov hos brukerne – de kom selv med ønsker vi ikke klarte å levere på. De hadde behov for mer av både omsorg og forskjellige tjenester. Det blir en samvittighetsklemme å ikke få lov til å gjøre mer enn det som er på vedtak, sier Tuhus.

Hun påpeker at det er mange initiativer og en underskog av frivillige organisasjoner og pårørende som kanskje ønsker å bidra og være viktige for noen:

– Vi må bruke alle ressursene vi har tilgang på i samfunnet for å opprettholde den velferden vi har i dag. Det er et endeløst behov i hjemmetjenester, og masse ledige ressurser rundt. I velferdstjenester ser vi at vi har for få hender i den ene siloen og for mye ensomhet i den andre siloen. Mange behov som ikke er dekket i dag, kan bli dekket av for eksempel disse personene – og Nyby gjør det enkelt for hjemmehjelpere eller pårørende å synliggjøre behov for ledige hender, sier Tuhus.

Hun forteller videre at de med Nyby som plattform vil få til et sømløst samarbeid mellom den kommunale hjemmetjenesten, frivillighetssektoren og NAV.

– Vi kaller Nyby for et velferdssamfunn på en digital plattform – istedet for en velverdsstat – fordi poenget er at vi løfter sammen. Vi har allerede mange utrolig positive historier som resultat av Nyby-appen, og det er jo derfor vi har startet dette: Vi driver med sosial effekt og ønsker å gjøre noe for samfunnet. Så må vi gjøre det slik at det vi lager er bærekraftig og så klart også lønnsomt, så vi kan fortsette med dette over tid.

Torg, meldingsfunksjon og tidtaking

For når kvalifiserte brukere er logget inn i Nyby, får de opp det som kalles «Torget», en slags feed hvor de se hvem som trenger hjelp til hva – og alt er duket for selvorganisering.

Som man kan se på bildet av appen under, kan du i appen veksle mellom Torget, se aktiviteter som du har avtalt, meldinger du har utvekslet med de du har kontaktet om hjelp, og å ta en titt på din egen profil – og hva slags informasjon som ligger inne om deg. 

Personvernaspektet er noe Nyby er i en prosess med å diskutere og avklare med de forskjellige kommunene og bydelene. Det er altså ennå ikke bestemt helt hva slags informasjon som skal bli synlig for hvem. 

Nyby-appen har et virtuelt torg der man kan tilby og be om hjelp.
Nyby-appen har et virtuelt torg der man kan tilby og be om hjelp. Foto: Nyby

Tuhus understreker at poenget med Nyby-appen er å få satt i gang handlinger – at man for eksempel kommenterer «Den jobben tar jeg» og følger opp med å avtale møtetidspunkt og snakke sammen med meldingsfunksjonen. Når man har markert en forespørsel som avtalt, går den inn i din avtaleliste og forsvinner fra Torget.

– Man får ikke masse forespørsler i en innboks, og det er også viktig poeng at det ikke dukker opp en feed der man bare skal sitte og «like» ting, som på Facebook, sier Tuhus.

Man kan også følge med på hvor mye tid man har brukt, som kan komme til nytte for eksempel om man skal bli lønnet for et visst antall timer, eller skal ha et visst antall timer i aktivitet i sammenheng med et NAV-vedtak.

– Tidsoversikten kan jo også fungere som både en motivasjon for deg selv og en inspirasjon for andre. Og om man er ansatt i kommunen på fulltid, får kommunen oversikt over tidsbruken. Firmaer som er kvalifisert inn av kommunen, kan også legge inn antall timer fra Nyby og fakturere for disse, sier Tuhus.

Tuhus forteller at det er mye spillifisering som enkelt kan legges inn etter hvert, men at dette er noe de i så fall utvikler videre på et senere tidspunkt. 

Universell tjeneste

Nyby-gründerne forteller at de helt klart har internasjonale ambisjoner, og påpeker at problemene de adresserer med Nyby-appen – som eldrebølgen og ensomhet – ikke bare gjelder i Norge, men også for eksempel Japan og Korea, i tillegg til i EU.

– Vi er jo ikke avhengige av at velferdsmodellen i et annet land er akkurat som i Norge for at Nyby skal kunne brukes der. Vi lager jo en tjeneste som er generisk, som ikke er avhengig av masse API-er og integrering mot andre systemer i velferdsstaten. Vi er heller ikke avhengige av det offentlige som kunde, men kan også ha private kunder, sier Gulowsen.

Han understreker at Nyby åpner for at behov et sted enkelt kan bli synlig for de riktige ressursene et annet sted – og dette kan settes inn i mange sammehenger og land.

– Men akkurat nå i nærmeste fremtid, som til høsten, er planen å jobbe videre her i Norge med å teste ting, gå tilbake og endre og videreutvikle og forbedre Nyby – og å få med flere av kundene som står på venteliste, sier han.Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen