Nye 14 tusen sider fra Microsoft

Microsoft har utgitt nok enda en diger bunke med teknisk dokumentasjon om selskapets løsninger.

Nye 14 tusen sider fra Microsoft

Microsoft har utgitt nok enda en diger bunke med teknisk dokumentasjon om selskapets løsninger.

Microsoft kunngjorde denne uken at har tatt et nytt skritt på veien mot å oppfylle selskapets nye interoperabilitets-prinsipper, ved å publisere mer enn 14.000 nye sider med en foreløpige utgaver av teknisk dokumentasjon om noen av selskapets protokoller. Det gjelder protokollene bygget inn i Office 2007, Sharepoint Server 2008, og Exchange Server 2007.

Med denne utgivelsen, som er tilgjengelig via denne siden på selskapets nettsted for utviklere, MSDN, skal selskapet nå ha gitt ut mer enn 44.000 sider med protokolldokumentasjon.

Alle som ønsker det, har nå fri tilgang til protokollene som fungerer som forbindelsespunkt mellom Sharepoint Server og Office-baserte klientapplikasjoner, mellom Sharepoint Server og andre serverprodukter fra Microsoft, mellom Exchange Server og Outlook, samt mellom Office-baserte klientapplikasjoner og andre serverprodukter fra Microsoft.

Med dette mener Microsoft at alle typer utviklere, inkludert tredjepartsleverandører og utviklere av åpen kildekode, vil ha en konsekvent og åpen tilgang til protokolldokumentasjonen som definerer hvordan disse sentrale Microsoft-produktene kommuniserer med andre Microsoft-produkter.

Microsoft skriver i en pressemelding at denne utgivelsen representerer den første av tre faser. Den andre fasen, som skal pågå fra til juni, vil samle inn tilbakemeldinger fra utviklere som inspiserer dokumentasjonen. I slutten av juni inntreffer den tredje pasen ved at de endelige utgavene av dokumentasjonen skal publiseres, sammen med endelige lisensbetingelser omkring patenter. Microsoft skal også gi ut en oversikt over hvilke protokoller som er dekket av patenter og hvilke patenter som gjelder.

I de tilfeller hvor protokollene er dekket av patenter, vil Microsoft kreve en viss lisensavgift. Dette gjelder derimot ikke åpen kildekode-utviklere som distribuerer ikke-kommersielle implementeringer av protokollene.

    Les også:

Den enorme mengden med dokumentasjon har begynt å bli et kjennemerke for Microsoft. Selskapet ble i 2006 tvunget av EU til å redusere størrelsen på dokumentasjonen selskapet hadde utgitt om sentrale Windows-grensesnitt. Microsoft levert først 12.000 sider, en dokumentasjon som ble ansett av kritikere for å være ubrukelig selv til å løse enkle oppgaver.

Microsoft uttalte så at selskapet heller ville utgi kildekoden til produktene enn å komme med bedre dokumentasjon, men etter en runde med bøter fra EU og med trusler om nye, greide Microsoft likevel å redusere antallet sider til 8500.

Også i debatten om ISO-standardisering av Microsofts OOXML-format, har noe av kritikken vært rettet mot størrelsen på dokumentasjonen, som skal være på over 6000 sider.

Til toppen