Nye anklager mot Microsoft i monopolsaken

Vitner som skal belyse hvorfor forliket ikke vil stagge Microsoft, kommer med nye anklager basert på sine erfaringer de siste tre årene.

Vitner som skal belyse hvorfor forliket ikke vil stagge Microsoft, kommer med nye anklager basert på sine erfaringer de siste tre årene.

Delstatene som avviser forliket og viderefører monopolsaken, fører nå vitner som forklarer, med utgangspunkt i egne erfaringer den siste tiden, at forliksbetingelsene er for svake til å få Microsoft til å endre sin konkurransevridende oppførsel. Hittil er det ført vitner fra Sun, Netscape (gründer Jim Barksdale), Real Networks og PC-leverandøren Gateway.

Vitnet som representerte Gateway var Peter Ashkin, tidligere teknologisjef hos den amerikanske PC-produsenten, nå en ledende markedsfører for AOL Time Warner. Ashkins tema var at Microsoft fortsetter å presse PC-leverandørene til å tilby nær sagt identiske PC-er, og hindrer dem aktivt fra å tilpasse programvare, grensesnitt og oppstartsekvenser etter ulike brukergrupper.

Gateway opererer utelukkende på det amerikanske hjemme- og småbedriftsmarkedet. De ville lage maskiner med alternative grensesnitt beregnet på ulike aldersgrupper. De ville befeste sin stilling ved også å opptre som internettleverandør. Press fra Microsoft gjorde at begge disse prosjektene måtte oppgis. I samarbeid med AOL utviklet Gateway enkel Linux-basert internettklient for hjemmebruk. Microsoft reagerte ved å tvinge Gateway til å godta dyrere Windows-lisenser enn dem som blant andre Compaq, Dell og Hewlett-Packard fikk.. I tillegg ble Gateway fjernet fra Microsofts liste over "anbefalte leverandører" til egne innkjøpere.

Under krysseksaminering fra Microsofts advokater måtte Ashkin innrømme at betingelsene for å stå på listen var blant annet internasjonal tilstedeværelse og et forhold til storbedriftsmarkedet. Han innrømmet også at han ikke kunne dokumentere de avgivelige truslene fra Microsoft, og at han ikke hadde sendt noen form for skriftlig melding til kollegaer eller overordnede, ikke en gang som e-post, for å informere om forholdet. Han måtte videre innrømme at rabatter, også fra Microsoft, gjerne bygger på volum, og at Gateway hadde betydelig mindre omsetning enn Compaq, Dell og Hewlett-Packard. Ashkins nåværende arbeidsgiver, AOL Time Warner, har rettet et omfattende søksmål mot Microsoft. Microsofts advokater antydet at dette kunne farge Ashkins vitnemål. Ashkin svarte at han ike kjente til AOL Time Warners offisielle synspunkter i den saken.

Ashkin framholdt at forliksbetingelsene ville fortsatt hindre PC-leverandører fra å utvikle alternative grensesnitt, tilpassede oppstartsekvenser, ulike utvalg av ferdig installert programvare, og andre metoder for å differensiere sine produkter. Microsoft vil følgelig fortsatt være i stand til å opprettholde sitt Windows-monopol gjennom restriktive kontrakter for Windows-lisenser. Han anbefalte dommeren å støtte kravene fra delstatene som avviser forliket, forby Microsoft å stadig integrere ytterligere applikasjoner inn i operativsystemet, og oppnevne et eget organ for å overvåke Microsofts forretningspraksis.

Delstatene har særlig foreslått at Microsoft pålegges å fristille en modulær utgave av Windows, der PC-leverandørene kan velge bort moduler til fordel for alternative applikasjoner fra Microsofts konkurrenter. Microsoft har framstilt dette som et pålegg om å vedlikeholde opptil over 4000 ulike utgaver av Wiindows.

I forgårs var visepresident David Richard i RealNetworks vitne. I likhet med de andre, hadde han levert en skriftlig redegjørelse på forhånd, med blant annet en rekke historier om hvordan store PC-leverandører var blitt hindret fra å installere Reals mediaspillere på sine maskiner, og om hvordan Microsoft skal ha betalt internettilbydere for ikke å bruke Reals multimediateknologi. Dommer Colleen Kollar-Kotelly strøk disse avsnittene fra Richard's redegjørelse, og nedla forbud mot at de skulle diskuteres under krysseksaminering, under henvisning til at det dreide seg om gjengivelser av ubekreftede muntlige referater.

Richards slapp til med påstander om at Microsoft turer fram som før, og at forliket ikke er tilstrekkelig til å få selskapet til å endre praksis.

Tidligere Netscape-sjef Jim Barksdale gjorde større inntrykk da han redegjorde for hvorfor forliksbetingelsene ikke ville kunne ha hindret Microsoft fra å danke ut Netscapes nettleser. I dommen mot Microsoft slås det fast at det her ble brukt ulovlige metoder, og det er denne dommen som ligger til grunn for den pågående drøftingen av straffetiltak for selskapet.

Til toppen