Nye båndstasjoner klare mot slutten av 1999

De nye tape-drivene Acellis og Ultrium fra samarbeidspartnerne IBM, HP og Seagate vil være i salg om 12 til 18 måneder. Dette opplyser Seagate til digi.no fredag.

De nye tape-drivene Acellis og Ultrium fra samarbeidspartnerne IBM, HP og Seagate vil være i salg om 12 til 18 måneder. Dette opplyser Seagate til digi.no fredag.

På forespørsel fra digi.no har Steve Sturgeon i Seagate følgende kommentar til produktene Acellis og Ultrium, som skal ta i bruk teknologien fra LTO som ble lansert i forrige uke (vår oversettelse):

- Implementeringen av LTO teknologiformatene i spesifikke produkter vil foretas av de individuelle lisenshaverne, og det er dermed de som bør svare for når produktene er klare. Lisensene ble gjort tilgjengelige 7. april 1998. Normalt vil produkter basert på ny lagringsteknologi fremkomme 12 til 18 måneder etter at lisensene er gjort tilgjengelige.

Kilder i Tandberg Data sier til digi.no at man forventer at produktene ikke vil være i markedet før om 18 til 24 måneder. Selskapet ønsker ikke å ha noen "offisiell holdning" til spørsmålet, eller siteres på sine svar på slike spørsmål.

(All den tid den samme informasjonen gis til markedet på direkte forespørsel kan ikke digi.no se noen grunn til ikke å referere denne typen informasjon, red.anm.)

Til toppen