Nye bemanningskutt i Telenor Mobil

Telenor Mobil-sjef Ingvild Myhre fortsetter nedbemanningen i selskapet. De siste månedene har 60 medarbeidere fått tilbud om sluttpakker.

Telenor Mobil-sjef Ingvild Myhre fortsetter nedbemanningen i selskapet. De siste månedene har 60 medarbeidere fått tilbud om sluttpakker.

  • Karriere
Ifølge dn.no vil enkelte ansatte nå gå rettens vei for å kjempe for jobbene sine. I februar ble det kjent at 35 ansatte måtte gå fra djuice, og at omfattende omorganiseringer ville føre til overtallige også i flere underselskaper i Telenor Mobil. Ifølge Dagens Næringslivs nettavis er 25 ansatte omfattet av den videre nedbemanningen, i tillegg til de 35 i djuice.


Enheten mHorizon, som forvalter selskapets utenlandsportefølje, er blant de som er hardest rammet av de nye kuttene. Årsaken til nedbemanningen er at denne delen av Telenor Mobile blir fjernet som egen enhet, og slått sammen med andre områder, opplyser kommunikasjonsdirektør Dag Vangsnes til dn.no.

Etter det dn.no kjenner til, avviser en gruppe av de berørte i mHorizon tilbudet om sluttpakke, og vil ta en rettslig kamp for å beholde jobbene. Organiseringen av denne skal nå endres. Ved utgangen av 2000 hadde mHorizon eierandeler i 16 mobilselskaper i Europa og Asia.

Til toppen