Nye bunn-noteringer

De større IT-selskapene stanger i kurstaket for tiden, samtidig som flere småselskap som sliter tungt registerer stadig nye bunn-noteringer.

De større IT-selskapene stanger i kurstaket for tiden, samtidig som flere småselskap som sliter tungt registerer stadig nye bunn-noteringer.

Blant kurstaperne fredag finner vi Computer Advances Group, Iterated Systems, ContextVision og TTI.

For TTI og Iterated er kursfallene betydelige og selskapene avsluttet dagen med nye bunnoteringen på henholdsvis 1,85 og 1,70. ContextVision avsluttet på 29 kroner, såvidt over den foreløpige bunnoteringen fra 8. oktober.

Den siste ukens kjempesprekk - Norman Data - tok igjen noe av det tapte i dag, men ligger fremdeles helt på bunn. Enkelte spekulerer nå i et oppkjøp av selskapet. Argumentet for et oppkjøp vil først og fremst være å få hånd om selskapets kundebase. Selskapets teknologi er vel ansett, men ikke unik og har således neppe noen strategisk verdi for de store eksisterende aktørene. Så langt er det ikke mye mer å si om et oppkjøpscase enn at det forblir rene spekulasjoner.

Kriserammede Provida har "stabilisert seg" midt på tredvetallet og avsluttet dagen på 35 kroner. Det er ingen grunn til at eksisterende aksjonærer skal øke i Provida rett før en emisjon, og da er det vanskelig å se de store utslagene oppover i dagens marked.

Provida informerte i dag børsen om at forhandlingene med Kreditkassen trekker ut i tid. Forhandlingene beskrives som konstruktive og det presiseres at de ikke påvirker andre forhold mellom partene.

Tandberg Data falt noe tilbake fredag, men har holdt seg meget godt i kurs den siste tiden. Noe av forklaringen ligger i at markedet nå oppfatter at Tandberg Data faktisk ser ut til å overleve. Dersom selskapet klarer å holde et positivt driftsresultat er selskapet lavt priset i dag, og det kan ligge en hyggelig oppside i aksjen dersom produksjon og salg av Quantum produktene går som forventet.

NetCom-kursen har ligget rimelig rolig rundt 170-190 kroner en tid. Enkelte hadde forventet at kursen skulle hente seg opp igjen og klatre godt over 200 kroner, selv etter resultatvarselet.

Nå ser det ut som det gamle argumentet om "relativ prising" (altså at NetCom bør prises på linje med andre europeiske tele-aksjer) kan slå tilbake på kursen og legge en demper på utviklingen.

Etter at britiske konkurransemyndigheter har instruert et kutt på 25 prosent i termineringsprisene i Storbritannia, er fokus satt på det relativt høye prisnivået på mobil-tjenester i Europa. Som kjent har prisutviklingen i Norge vært ganske annerledes enn i resten av Europa. Dette skyldes delvis en mye høyere penetrasjon i Norge, men også at Telenor Mobil aktivt har presset prisene ned for å gjøre det mindre attraktivt å satse i det norske markedet. Nå kan det ligge an til betydelige priskutt i resten av Europa, deriblant Sverige. Med påfølgende kursfall på utenlandske telekom-aksjer vil NetCom-aksjen settes under press.

Et resonnement som trekker opp for NetCom er at selskapet - nettopp fordi det er etablert i et godt penetrert marked - på et tidligere tidspunkt vil se positive bidrag fra verdiøkende tjenester og kanskje tidligere vil se en bred utnyttelse av bredbåndstjenester på mobil-"telefoner" i Norge enn i andre land. Slik sett er det rimelig å hevde at det er en meget begrenset nedside i NetCom-aksjen.

Til toppen