BEDRIFTSTEKNOLOGI

Nye Cisco-løsninger gir full tilstedeværelse

Nye Cisco-løsninger for telefoni og meldinger utnytter alt nettet vet om hvem som gjør hva og hvor.

8. mars 2006 - 07:43

Cisco har lansert noe de kaller for «Unified Communications System» eller «forent kommunikasjonssystem». Det utgjør en ny fase i selskapets satsing på IP-telefoni og forente meldingssystemer, og omfatter hele 37 produkter. Lanseringen omfatter apparatur, klientprogramvare og serverprogramvare.

De siste årene har Cisco befestet sin stilling som stor og toneangivende aktør innen IP-telefoni for bedriftsmarkedet. Satsingsområdet er oppgitt å være en av de mest lønnsomme for selskapet, ikke minst i Norge. Omfanget av Ciscos leveranser innen IP-telefoni til bedriftsmarkedet kan måles i ulike tall, fra 24 millioner gateway-porter tilgjengelig for tale over IP og 7,5 millioner utplasserte IP-telefoner, til 150 000 lisenser for avanserte applikasjoner som IP-baserte videokonferanser.

– Lanseringene er beregnet på den nye fasen innen IP-telefoni, der investeringene må begrunnes i hvilken merverdi de vil tilføre bedriften, forklarer markedsdirektør Nils Ove Gamlem i Cisco Norge. – Det er i denne fasen vi må klargjøre de nye tjenestene og effektiviseringsmulighetene som gir gevinst når de tas i bruk.

Gamlem viser til at bedrifter som vil fornye sine kommunikasjonssystemer, og ikke selv vil investere i egne løsninger for tale over IP, likevel vil støte på denne teknologien når de velger løsninger fra operatører, enten de er såkalt mobile eller bygger på fast telefoni.

– Produktene innen «Unified Communications» vil la oss bidra til løsninger uansett hvilken modell sluttkunden velger, mener Gamlem.

Den røde tråden for Ciscos lanseringer er følgende: Uansett hva slags apparat eller applikasjon du bruker for å opprette kontakt med noen, skal systemet gi deg den forbindelsen som i den gitte situasjonen er den mest effektive og den minst tidkrevende.

– I dag kommuniserer mann over mobiltelefon, fast telefon, telefaks, e-post, lynmeldinger, SMS og så videre. En undersøkelse fra Sage Research viser at kontorfolk i snitt har 6,4 ulike klienter eller apparater hver, som kan brukes til å opprette kontakt med andre. Over halvparten må hver dag bruke flere av disse for å få tak i en bestemt person. 22 prosent opplever at de jevnlig kaster bort tid på å få tak i andre. Vi tror vi har løsningen på dette.

Den sentrale ideen i Ciscos løsning, er å sikre at all informasjonen som nettverket selv fanger opp når det brukes – hvem som kommuniserer med hvem og hvordan, hvem som er ledig over hvilke typer mulige forbindelser, hvem som sitter i møte men som diskret kan nåes gjennom en lynmelder, hvem som er logget på men som ikke er på sin vante arbeidsplass og så videre – samles og stilles til disposisjon for brukerne gjennom enkle og oversiktlige klienter som kan leveres på ulike typer utstyr som PC, fast IP-telefon, mobiltelefon, PDA med mer.

– Den grunnleggende teknologien for dette er det vi begynte å snakke om i fjor, nemlig SONA eller «service oriented network architecture», tjenesteorientert nettarkitektur, forklarer Gamlem. Denne plattformen har fått utvidet åpenhet, blant annet gjennom full støtte for SIP [IETFs signaleringsprotokoll for IP-telefoni som Cisco hittil bare har hatt i sine IP-telefoner, ikke i selve nettverket]. Det gjør at vi åpner den mot tredjepart, for eksempel Microsoft Live Communications Server.

SONA står altså for intelligensen i nettverket, og legger grunnlaget for at enhetene i nettverket kan avgi informasjon om hva de brukes til. De nye applikasjonene i «Unified Communications» gjør bruk av denne informasjonen. Det dreier seg både om serverapplikasjoner og om klientapplikasjoner.

Nøkkelapplikasjonen i «Unified Communications» er den nye «Presence Server» som holder rede på hvem som er til stede i nettverket og på hvordan de enklest kan nåes, og ajourfører disse opplysningene hos alle som kan ha bruk for dem. I det øyeblikket du løfter telefonrøret, registrerer Presence Server at du er opptatt med en samtale, og linjen din merkes «opptatt» hos alle som har deg på sin kontaktliste. Siden alle oppringninger går ut på å klikke på en oppføring på en kontaktliste, innebærer dette i praksis at ingen behøver å ringe deg for å få vite at du er opptatt: De ser opptattsignalet før de ringer.

Klienter tilpasset Presence Server viser følgelig straks hvordan du kan få tak i en gitt person. Skal du ha tak i flere samtidig, merker du av flere kontakter etter tur: Ikonene til de mulige kontakttjenestene blir borte dersom noen ikke er tilgjengelig, og etter hvert lyser bare dem som kan brukes. Klikker man på ikonet, opprettes den felles forbindelsen straks.

Presence Server kan være nyttig selv om nettverket ikke er eksklusivt Cisco. Applikasjonen kan blant annet levere informasjon over SIP til flere av Microsofts nettjenester.

Konferansemulighetene i systemet er svært mange. Å utveksle dokumenter er forenklet til en dra-og-slipp-operasjon til et fellesområde som opprettes automatisk når konferansen er i gang. Visning av dokumenter – også med lyd og bilde – krever en tilsvarende operasjon. Dette ordnes blant annet gjennom den nye forende klienten Unified Personal Communicator.

Denne klienten tilbyr også på avanserte fiffigheter, for eksempel muligheten til å sende talemeldinger selv om du er på et møte eller i andre omgivelser der du ikke kan bruke stemmen: Du velger ferdige meldinger i en meny, og klikker på den du vil sende.

Nye partnerskap innebærer at tjenestene i «Unified Communications» kan nåes gjennom mobiltelefoner fra Nokia og Palm (Treo), også dem som kombinerer mobiltelefoni med WLAN. I slike tilfeller vil samme mobil kunne brukes til både trådløs IP-telefoni og vanlig mobiltelefoni, noe som kan være en interessant utvidelse av konseptet «trådløs bedrift».

Alle produkter i denne lanseringen av «Unified Communications» vil kunne leveres seinest i løpet av mai, forsikrer Gamlem.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.