Nye «datanav» samordner databaser

Oracles «data hubs» synkroniserer overlappende databaser og løser et akutt problem i mange miljøer.

Oracles «data hubs» synkroniserer overlappende databaser og løser et akutt problem i mange miljøer.

For et år siden presenterte Oracle for første gang en «datanav» – «data hub» – i form av produktet Customer Data Hub (kundedatanav). Dette produktet sørger for at overlappende databaser med kundeinformasjon kontinuerlig holder hverandre à jour med de siste oppdateringene.

På åpningen av Oracle Open World i San Francisco gjorde Oracles president Chuck Phillips det klart at dette konseptet vil bli anvendt på mange andre områder, og at datanav vil få en sentral plass i selskapets portefølje av infrastrukturprodukter.

– Det vil bli mange datanav. Dette er en stor endring i IT-arkitektur, slo Phillips fast.

I løpet av første kvartal 2005 kommer den første datanaven for finansielle tjenester. Deretter vil det komme nav for produkter, nav for det offentlige som har sine borgere i mange ulike databaser, nav for å konsolidere finansinformasjon og så videre.

Denne skissen er gitt for å illustrere hvordan kundedatanaven sørger for at hittil atskilte applikasjoner med hver sin kundedatabase, kan oppdatere hverandre løpende slik at alle alltid har den nyeste og den mest korrekte informasjonen.

Datanav representerer en helt motsatt tilnærming til integrasjonsproblemet enn det som har vært Oracles hovedbudskap hittil: Hiv ut alt du har og erstatte med en enhetlig Oracle-løsning, med én database i bunn, og Oracles applikasjonssamling E-Business Suite på topp.

Veien med E-Business Suite er farbar, for dem som er tvunget av spesielle omstendigheter til å vurdere svært radikale løsninger. Ifølge en uavhengig revisjon fra Mainstay Partners kan for eksempel VeriSign forvente å få igjen 240 prosent av sin investering i E-Business Suite. Forholdet er noe spesielt: Selskapet har gjennomført en rekke oppkjøp, og hadde et akutt behov for raskt å integrere et stort antall svært forskjellige miljøer.

For andre er ikke dette farbart, noe Oracle nå innrømmer. Ting må gå mer gradvis for seg.

– Ikke alle kan starte med blanke ark. For dem er datanav løsningen, forklarte Phillips i sin innledning.

Han gjenga denne definisjonen:

– Datanav er en ny type komponent innen IT-arkitektur. Den samler all informasjon som kommer inn i sanntid i alle fungerende systemer. Kundedatanaven har vært en stor suksess. Den snakker i sanntid med SAP, Siebel, PeopleSoft, og andre ferdige og egenutviklede systemer. Applikasjoner kommer og går. Det du trenger er at dataen er konsistent. Prinsippet med datanav er validert av suksessen med kundedatanav.

Datanav likner på produkttypen ETL («extract, transform and load», altså trekk ut data, gjør dem om til felles modell og format, og last dem opp i et felles lager). Forskjellene er at datanaven skal fungere i sanntid, og også oppdatere alle sine «satellitter», også når det for eksempel kommer en ny kunde inn i ett av systemene.

– Et viktig problem med andre typer løsninger på løpende synkronisering av overlappende databaser, er at det er svært vanskelig å håndtere avvik innen definisjoner. Det en database oppfatter som kunde er ikke alltid den definisjonen som går igjen i andre systemer. Datanav løser også dette problemet, understreket Phillips.

Oracle har opprettet et eget nettsted for konseptet datanav: Oracle Data Hub. Her forklares blant annet forskjellen mellom datanav og datavarehus, og fordelen ved å bruke datanav i bestemte typer datavarehus, for å rense data før den gjøres tilgjengelig for det datavarehuset skal bruke den til.

Under et spørremøte med pressen etter innledningen, presiserte Phillips at Oracle satser på datanav til avgrensede behov – kundedatabaser, produktdatabaser, finansdatabaser og så videre – fordi det er et krav fra brukerne.

– IT-sjefer er svært opptatt av å gi resten av organisasjonen et enhetlig utsyn over for eksempel kundene. Mange har prøvd å bygge løsninger på egen hånd, og er svært begeistret over å oppdage at de kan bruke en standard løsning fra Oracle. Kundedatanaven har popularisert ideen. Det er lite arbeid som må til for å gjør finansdatanaven til et produkt, vi tilbyr det nå på prøve, sa Phillips blant annet.

Satsingen på denne viktige komponenten innen infrastruktur, betyr ikke at Oracle nedprioriterer rollen som applikasjonsleverandør, men at man snarere ser at man må tilby ordninger som lar kundene ta ett skritt om gangen. I andre presentasjoner på Open World-arrangementet, går man gjennom scenarier der man starter integreringen i bunn med en datanav for å få en enhetlig kilde til all data, og deretter gradvis bytter ut applikasjonene som krever egne datamodeller for å virke.

Til toppen