Nye fire hopper av Lotus

Fire av Lotus Norges mest erfarne medarbeidere slutter for å starte eget selskap. De fire har hentet inn ca syv millioner kroner fra Industrifinans og et internasjonalt konsulentselskap. Selskapet blir en "business partner" til Lotus. 1 august er de i gang.

Fire av Lotus Norges mest erfarne medarbeidere slutter for å starte eget selskap. De fire har hentet inn ca syv millioner kroner fra Industrifinans og et internasjonalt konsulentselskap. Selskapet blir en "business partner" til Lotus. 1 august er de i gang.

Avhoppingen kommer bare få uker etter at Lotus Norges administrerende direktør gjennom en årrekke, Svein Smith-Meyer, sluttet. De fire representerer mange års erfaring samt 20 prosent av den totale staben i selskapet. De er allerede i ferd med å bli erstattet, beroliger informasjonssjef Hanne Preus Sollid.

De fire avhopperne er de to storkundeansvarlige selgerne, Espen Halvorsen og Ove Holstad, produktsjef for Notes, Rune Hagbartsen, samt Hans Johannessen, produktsjef for SmartSuite.

Lotus har hatt enorm suksess med Domino-løsningene sine. Domino er Lotus Notes for world wide web, og representerer for brukerne en effektiv måte å kapitalisere på store investeringer som er gjort i såkalt "gruppevare" tidligere. En rekke storkonsern har valgt en Notes-plattform, og nå når alle skriker etter Inter- og intranett, har Domino blitt verktøyet for disse selskapene.

Etterspørselen etter kompetanse på Domino er imidlertid betydelig høyere enn tilgangen. Det er dette det nye selskapet, som foreløpig bærer arbeidsnavnet ScaNet, vil bøte på.

Foruten å drive konsulentvirksomhet og utvikling av web-applikasjoner, skal ScaNet leve av tilleggsprodukter rundt Domino-verdenen. Selskapet planlegger dessuten å opprette en vertssentral for drifting av Domino-applikasjoner. Her finnes det foreløpig bare en konkurrent i Norge, Telenor Nextel, som er i en pilotfase for oppbygging av et Domino-hotell.

ScaNet forhandler i dag med Lotus om å få status som en Lotus Business Partner.

Største aksjonær blir Industrifinans, som betaler ca fem millioner kroner for 35 prosent av kapitalen. Det internasjonale konsulentselskapet skal skyte inn to millioner kroner for 16 prosent, mens de øvrige 49 prosentene går til gründerne.

Til toppen