Nye frekvenser bryter kobbermonopol

Tirsdag tildeler Post- og teletilsynet 10 lisenser for å bygge ut radioaksessnett, også kalt for Fixed Wireless Access (FWA). Det blir første gang teleutfordrere får tilgang til et fullverdig alternativ til kobbernettet Telenor kontrollerer i dag.

Tirsdag tildeler Post- og teletilsynet 10 lisenser for å bygge ut radioaksessnett, også kalt for Fixed Wireless Access (FWA). Det blir første gang teleutfordrere får tilgang til et fullverdig alternativ til kobbernettet Telenor kontrollerer i dag.

Post- og teletilsynet har fått søknader fra 20 ulike teleselskap til de nye frekvensene. Radioaksess (FWA) er på samme måte som annen radioaksess (mest kjent er mobiltelefoni) basert på at teleoperatør og kunde har hver sin sender og mottaker.

Teleoperatørens sender må imidlertid ha fri sikt til kundens mottaker og vice versa. Men fra mottakeren til kunden kan signalene benyttes via et eget modem i tilknytning til vanlige teletjenester som i dag får aksess via kobbernettet i alt fra faks og telefon til datamaskin og TV.

FWA kan matche det meste av det som finnes av eksisterende infrastruktur med båndbredder fra 40 til 100 Mbit/s. Derfor har flere ulike typer aktører meldt seg som søker, og ikke bare vanlige tradisjonelle teleaktører.

Post- og teletilsynet skulle ha foretatt tildelingene i januar eller februar, men har altså valgt å bruke litt lenger tid på tildelingen.

Tildelingen skjer med utgangspunkt i flere kriterier, som ifølge utlysningen er:

  • Geografisk og demografisk dekning av nett og tjenester, og hastighet på slik utbygging, bredde og kvalitet i søkerens tilbud av tjenester
  • Effektiv utnyttelse av frekvensressurser, herunder tilgang til alternativ infrastruktur
  • Teknisk kvalitet i det planlagte nettet
  • Søkerens dokumenterte erfaring og kompetanse fra tilsvarende virksomhet under sammenlignbare forhold
  • Finansielle forhold knyttet til det planlagte nettet
  • Ivaretakelse av miljømessige hensyn

Post- og teletilsynet har endret på antall frekvenser i forhold til de opprinmelige planene og redusert antall lisenser fra opprinnelig 12 ned til 10. Antall lisenser som er nevnt i tabellen nedenfor er tilsynets opprinnelige planer, som nå altså er justert i en eller to av frekvensgruppene.

digi.no kommer tilbake til tildelingsresultatet etter at Post- og teletilsynets pressekonferanse starter tirsdag halv ti.

Søkerlisten til frekvenser innenfor de tre frekvensgruppene er:

26 GHz 38 GHz 40 GHz
Broadnet ElTele Kvalito IT
ElTele Formus NBBL
Enitel Jernbaneverket Nera
Formus Kvalito IT Tele 2
Jernbaneverket Nera Telenor
Kvalito IT Netpower International Telenor Avidi
Nera Telenor Modern Times Group
NetCom Tele 2
Netpower Iinternational
Powertech
Telenor
Tele 2
UPC Norge
13 søkere på 4 lisenser 8 søkere på sannsynligvis 5 lisenser 7 søkere på tre lisenser

Kilde: Post og teletilsynet

Til toppen