Nye godbiter til Lotus Notes/Domino R5

Den endelige versjonen av Notes Domino R5 ble sluppet rett før påske, og presenteres på en egen norgesturné fra 19. april. Nye partnere varsler videre forbedringer i løpet av året.

Den endelige versjonen av Notes Domino R5 ble sluppet rett før påske, og presenteres på en egen norgesturné fra 19. april. Nye partnere varsler videre forbedringer i løpet av året.

Etter en rekke utsettelser ble den store og lenge varslede oppgraderingen av Lotus' hovedprodukt endelig gjennomført bare timer før fristen - første kvartal 1999, amerikansk østkysttid - utløp natt til skjærtorsdag. Forventningene og forhåndsreklamen har nesten antatt microsoftske dimensjoner. De siste månedene har vært brukt til å finpusse grensesnittet og luke ut lus som over 275.000 betatestere har bidratt til å avsløre.

I siste liten kom meldingen om enda en uventet forbedring til brukergrensesnittet, gjennom produktet til det lille californiske programvarehuset (20 ansatte) Actioneer Inc. Dette intelligente verktøyet tolker ustrukturert informasjon og sender det til den modulen i Notes som passer best. Noterer du for eksempel "jeg skal til tannlegen fredag kl 0900", sørger Actionneer for at kalenderen din blir oppdatert med denne avtalen. Actioneer leverer tilsvarende forbedringer til PalmPilot og til Microsoft Outlook.

Ellers er, som vi har skrevet siden i fjor høst, det store poenget med Notes R5-klienten at den integrerer alt Notes tidligere har gitt deg - e-post, kalender, planlegger, gruppevare og så videre - med news- og nettleser som virker med enhver Internett-tjener. På tjenersiden gir Domino R5 et bedre brukergrensesnitt, bedre meldingsformidling i sanntid, Java-støtte, euro-støtte med mer. Tjeneren kan også brukes til å integrere mobiltelefoner og håndmaskiner i organisasjonens helhetlige informasjonssystem.

Hvis du ikke helt stoler på at den lange betatestingen har luket ut alle vesentlige feil, kan du vente på den første service-pakken som er varslet til annet kvartal i år.

Det er den engelsk-språklige utgaven av R5-produktene som nå kan lastes ned fra Lotus' nettsted. I løpet av tre uker kommer språk som fransk, italiensk, japansk, spansk og tysk. Ifølge teknologisjef Jorulf Beitland i Lotus Norge vil en norsk klient være klar i løpet av juli. Beitland kan ikke si om denne klienten vil inneholde Actioneer eller ikke.

Klienten er foreløpig begrenset til Windows 95, 98 og NT. Tjeneren er klar til NT 4.0 under Intel og Alpha, samt Unix-variantene fra IBM (AIX 4.3.1) og Sun (Solaris 2.6 for Sparc og Intel). Designer-verktøyet er bare tilgjengelig for Windows.

Tjeneren loves klar til IBM AS/400 i løpet av tre uker. Notes-klienten og Designer-verktøyet er tilgjengelige i beta for Mac, mens Domino-tjeneren er tilgjengelig i beta for OS/2, S/390 og HP-UX. Det loves endelige versjoner av disse i løpet av tredje kvartal.

Den internasjonale lanseringen følges opp av en turné, med dagslange seminarer i blant annet de norske byene Oslo (19.4), Trondheim (26.4), Bergen (29.4) og Stavanger (4.5). Nærmere opplysninger med agenda og registrering på http://www.super.lotus.com/. Her deltar Compaq, IBM og Sun som sponsorer, mens ARK Cinet, ConCrea AS, SurfTech Norway AS og TJ Group viser anvendelser.

30. mars kunngjorde Lotus samarbeidsavtaler med to selskaper, som vil føre til ytterligere utvidelser og forbedringer av Notes/Domino R5 i løpet av tredje og fjerde kvartal.

Zoomit Corporation integrerer den nye LDAP-konforme Domino Directory i sin metakatalog Meta Manager. Det betyr at Domino-katalogen kan brukes som utgangspunkt for å integrere opplysningene der med innholdet i andre katalogprodukter fra blant andre Microsoft (når Active Directory gjøres tilgjengelig) og Novell. Denne funksjonaliteten vil være klar i tredje kvartal.

Hensikten med PKI Extensions (PKI står for public key infrastructure og sikter til et rammeverk for håndtering av kryptering basert på offentlige nøkler) fra Entrust Technologies er å utvide sikkerhetsegenskapene til både Notes-klienten og Domino-tjeneren. Funksjonaliteten vil være klar i fjerde kvartal.

Til toppen