Nye hjemme-PC-regler raserte bransje

I fjor endret myndighetene reglene for netto-trekk på hjemme-PC. Leverandørene tapte store summer.

De store aktørene i næringslivet gjennomfører interne og eksterne analyser for å vurdere markedet. De interne analysene går på hva slags styrker og svakheter bedriften har i forhold til å klare seg i markedet og de eksterne går på trusler og muligheter i markedet.

Med tanke på hva som skjedde med hjemme-PC markedet 14. oktober i fjor, er det kanskje passende at en av metodene for gjøre en ekstern analyse kalles PEST. Pest er en forkortelse for political, economical, social og technological, eller politisk, økonomisk, sosialt og teknologisk på norsk. Endringer i de politiske rammebetingelsene var definitivt en potensiell trussel.

De som gjorde denne eller lignende analyser så nok for seg at myndighetene kunne komme til å gjøre endringer på de gode betingelsene for salg av hjemme-PCer til bedrifter, men ingen var forberedt på den brå overgangen. Når Bondevik-regjeringen 14. oktober la frem nye regler kom det som lyn fra klar himmel på IT-bransjen.

De nye reglene satte en stopper for dyre PCer og for tilleggsutstyr som digitale fotoapparater og store flatskjerm-TVer. På en PC får man nå bruttotrekk på de første 10.000 kronene og hvis man kjøper en dyrere PC enn det tas resten på netto-trekk.

Fordelen for brukeren av hjemme-PCen med bruttotrekk er at vedkommende får fratrukket det månedlige beløpet før han trekkes i skatt. Dermed blir PCen mye billigere, spesiellt hvis man har en høy lønn og betaler en høy prosentandel av lønnen sin i skatt. Med netto-trekk får man ikke denne skattefordelen og da blir ikke hjemme-PC avtaler like gunstige.

Bransjen fikk sjokk, men håpet på at den nye Stoltenberg-regjeringer skulle endre på regelen. Det gjorde de ikke og 10. november var det klart at den nye regjeringen beholdt regelendringen.

- Generelt blir folk usikre. Hva innebar endringene? Nå vet man hva som gjelder, produkter og tjenester begynner å bli tilpasset slik at markedet fungerer igjen, men det har blitt mindre lukrativt for de ansatte og dermed blir markedet mindre, sier Steinar Sønsteby i Topnordic til IT-bransjen.

I følge beregninger som fagbladet IT-bransjen har gjort, tapte leverandørene mellom 300 og 400 millioner kroner på politikernes pennestrøk. Etter samtaler med aktørene har bladet kommet frem til at circa 13.000 hjemme-PC pakker til en snittpris på 25.000 kroner forsvant fra omsetningen.

Det er en åpning i regelverket for å kjøpe dyrere PC på nettotrekksordning. Dersom avtalen forlenges fra 3 år til en 5-årig avtale, så vil den man kunne kjøpe en dyrere PC, men bransjen er skeptisk.

- Det høres jo umiddelbart besnærende ut med en 5-årsavtale, men jeg er litt usikker. Da må du også ha fem års garanti, finansiering og support, sier Per Magnus Grøsvik i Complit.

Bransjen øyner et håp om at det kan komme nye endringer som retter opp litt av skaden.

- Jeg tror ikke nødvendigvis at det langsiktige løpet er kjørt. Du skal nok ikke se bort ifra at diskusjonen kan komme opp igjen etter at man har gjort seg erfaringer. Vi vet at det var betydelig tvil fra den nye regjeringens side, sier Trond Langeland, administrerende direktør i Canon Norge.

Så spørs det da, om politikerne er villige til å kaste rundt på reglene en gang til.

Til toppen