Nye IT-sikkerhetsråd etter våren 2020: –Virksomheter er for dårlig forberedt

– Basert på hendelser fra 2020 ønsker vi å sette søkelyset på skadebegrensning når sikkerhetshendelser inntreffer, sier Bente Hoff, sjefen for Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

Nye IT-sikkerhetsråd etter våren 2020: –Virksomheter er for dårlig forberedt
Bygget der Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) holder til på Kolsås i Bærum. NSM har oppdatert rådene for IKT-sikkerhet til norske virksomheter. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) har fulgt trusselbildet under koronakrisen, og har identifisert nye sårbarheter knyttet til blant annet rask utviklingstakt og hjemmekontor. Basert på hendelser og erfaringer gjennom den uvanlige våren 2020, har myndigheten sett behov for å gi oppdaterte råd til norske virksomheter om IKT-sikkerhet.