Nye IT-systemer for integrering og mangfold

IMDi har gitt Visma Consulting et oppdrag som Vidar Evensen håper vil vokse.

Nye IT-systemer for integrering og mangfold
Vidar Evensen i Visma Consulting bygger den nye løsningen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på det prosessorienterte rammeverket K2. Bilde: Eirik Rossen

Visma Consulting Norge (tidligere Visma Sirius) har vunnet en avtale som administrerende direktør Vidar Evensen har store forhåpninger til: De skal implementere en ny teknologi- og informasjonsplattform for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi).

IMDi har oppgaver knyttet til bosetting av flyktninger, norskopplæring, introduksjonsordningen i kommunene, flerkulturelt arbeidsliv med mer. De har også redaktøransvar for Mangfoldsportalen som drives av flere departementer i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Regjeringens digitaliseringsinitiativ gjør at IT-plattformen til IMDi tillegges spesiell betydning. Ifølge avtalen skal den være klar rett over nyttår, og legge grunnlaget for at direktoratets prosesser og gjennomføring forbedres.

– Plattformen som vi skal levere er trinn én i IMDis prosess med å utvikle sitt framtidige fagsystem. Neste trinn blir å realisere et nytt fagsystem på plattformen. Vi vant anbudet på trinn én, og det er ingen hemmelighet at vi ønsker å konkurrere om trinn to også.

IT-løsningene i IMDi skal følge hver flyktning til Norge fra man får opphold og til man er ferdig integrert i samfunnet.

– Målsettingen er at denne prosessen skal gå raskere, bli mer effektiv og gi bedre støtte til IMDis oppgaveløsning. Prosesser og gjennomføring er ikke så optimale i dag som IMDi mener de bør være. De skal ha løsninger for blant annet bosetting, tilskuddsordninger og språkopplæring, samt den totale styringen av alle prosessene.

Visma Consulting legger følgelig opp teknologi- og informasjonsplattformen ut fra sitt løsningskonsept for prosessorienterte fagsystemer, som de har arbeidet med i mange år.

– Vi har funnet en god løsning basert på Microsoft Sharepoint og .Net, samt det prosessorienterte rammeverket K2, sier Evensen.

Visma ble partner med det opprinnelige sørafrikanske utviklingsselskapet K2 i 2010, og kunngjorde da at de vil satse på dette rammeverket i sitt videre arbeid med saksbehandlingssystemer, spesielt overfor offentlig sektor.

    Les også:

Et hovedpoeng med K2 er evnen til å bygge broer mellom moderne samhandling og de ofte tunge saksbehandlingssystemene man finner i offentlig sektor.

– Offentlig sektor er i økende grad opptatt av å bygge IT-systemer med utgangspunkt i standardkomponenter. Statlige etater er gjerne alene om å drive saksbehandling på nettopp sitt spesialfelt, og det har tradisjonelt vært mye skreddersøm. Nå er det større interesse for gjenbruk.

Dette perspektivet legger et klart bånd på Visma: Løsningen som de leverer i trinn én skal ikke diskvalifisere andre fra å delta i anbudet for neste trinn.

– Det skal altså være mulig for andre å bygge videre på det vi leverer i januar. Vi må lage en plattform som legger til rette for publisering og presentasjon av informasjon, samt selvbetjening for brukere og muligheter for å vise tallmateriale og statistikk.

Plattformen til IMDi skal på sikt, når flere tjenester er på plass, også den gi enkelte flyktningen tilgang til en «min side» for å følge sin egen sak. Dette er utenfor trinn 1 som Visma skal levere, men går fram av målet for løsningen.

– Hele målbildet for løsningen er å integrere alle interessenter gjennom samhandlingsløsninger og selvbetjening. Det vil ifølge målbildet inngå både saksbehandling og informasjonsutveksling med parter som UDI, Bufetat, Nav, alle norske kommuner og deres sakssystemer, samt søkeren selv, sier Evensen.

Avtalen mellom Visma og IMDi har en verdi på rundt 5 millioner kroner. Prosjektet startet rundt 1. mai, og skal altså vare ut 2012.