Nye IT-systemer stresser ansatte

Nye IT-systemer stresser folk og endrer maktforholdene på arbeidsplassen, viser doktorgrad.

Nye IT-systemer stresser ansatte

Nye IT-systemer stresser folk og endrer maktforholdene på arbeidsplassen, viser doktorgrad.

Maria Dahlin har sett på hvordan nye IT-systemer påvirker folk på arbeidsplassen i sin doktorgrad som er avlagt ved Mälardalens högskola.

Funnene viser at nye IT-systemer stresser folk og endrer maktforholdene på arbeidsplassen.

Dahlin finner at ønskede forandringer ofte er vanskelige å realisere, at forandringer stresser dem som berøres og at det hele skaper ustabilitet i organisasjoner, skriver Ledarna.se.

Opplevelsen av problemene avhenger likevel i stor grad av hvilke forventninger medarbeiderne har til IT og forandring. Forventningene er dermed ofte avgjørende for om et prosjekt vurderes som vellykket eller ikke.

For å dempe problemene rundt prosjektet, kan det være en ide å diskutere ulike forventninger, og kanskje også bli enige om hva som er målet med forandringen.

Til toppen